Ukrainian cyclists in the Olympic Games

Ukrainian Olympic Athletes in Cycling*

  Facts about Olympic Cycling
Event Athletes
 Cycling 1996
Road race W UKR Natalya Kishchuk
Road race M UKR Oleh Pankov
Andriy Chmil
Serhiy Ushakov
Individual pursuit M UKR Andriy Yatsenko
Team pursuit M UKR Oleksandr Fedenko
Oleksandr Symonenko
Bohdan Bondaryev
Andriy Yatsenko
Points race M UKR Vasyl Yakovlev
1000 m time trial M UKR Bohdan Bondaryev
 Cycling 2000
Road race W UKR Valentyna Karpenko
Tatiana Stiajkina
Oksana Saprykina
Road race M UKR Oleksandr Fedenko
Vladimir Duma
Serguei Outschakov
Serhiy Honchar
Volodimir Gustov
Time trial W UKR Tetiana Stiazhkina
Time trial M UKR Serhiy Honchar
Sergiy Matveyev
Individual pursuit M UKR Sergiy Matveyev
Oleksandr Symonenko
Team pursuit M UKR Sergiy Matveyev
Sergiy Chernyavskyy
Oleksandr Fedenko
Oleksandr Symonenko
Points race M UKR Vasyl Yakovlev
Madison M UKR Oleksandr Fedenko
Vasyl Yakovlev
500 m time trial W UKR Iryna Yanovych
Sprint W UKR Iryna Yanovych
Mountainbike M UKR Sergii Rysenko
 Cycling 2004
Road race W UKR Valentyna Karpenko
Iryna Chuzhynova
Nataliya Kachalka
Road race M UKR Serhiy Honchar
Kyrylo Pospyeyev
Yuriy Krivtsov
Yaroslav Popovych
Vladimir Duma
Time trial W UKR Nataliya Kachalka
Time trial M UKR Yuri Krivtsov
Serhiy Honchar
Individual pursuit M UKR Volodymyr Dyudya
Team pursuit M UKR Vitaliy Popkov
Sergiy Matveyev
Volodymyr Diudia
Roman Kononenko
Points race M UKR Vasyl Yakovlev
Points race W UKR Lyudmila Vypyraylo
Madison M UKR Vasyl Yakovlev
Volodymyr Rybin
Mountainbike M UKR Sergii Rysenko
 Cycling 2008
Road race M UKR Ruslan Pidgornyy
Yaroslav Popovych
Denys Kostyuk
Andriy Grivko
Road race W UKR Tatiana Stiajkina
Yevgeniya Vysotska
Oksana Kashchyshyna
Time trial M UKR Denys Kostyuk
Andriy Grivko
Individual pursuit W UKR Lesya Kalitovska
Individual pursuit M UKR Vitaliy Popkov
Volodymyr Dyudya
Team pursuit M UKR Volodymyr Dyudya
Vitaliy Shchedov
Lyobomyr Polatayko
Maksym Polishchyuk
Points race M UKR Volodymyr Rybin
Points race W UKR Lesya Kalitovska
Madison M UKR Volodymyr Rybin
Lyobomyr Polatayko
Keirin M UKR Andrii Vynokurov
Mountainbike M UKR Sergii Rysenko
 Cycling 2012
Road race M UKR Andriy Grivko
Dmytro Kryvtsov
Road race W UKR Alona Andruk
Keirin W UKR Lyubov Shulika
Team pursuit W UKR Lesya Kalitovska
Svitlana Galyuk
Yelizaveta Bochkarova
Team sprint W UKR Lyubov Shulika
Olena Tsyos
Sprint W UKR Lyubov Shulika
Mountainbike M UKR Sergii Rysenko
Mountainbike W UKR Yana Belomoyna
 Cycling 2016
Road race M UKR Andriy Grivko
Road race W UKR Ganna Solovei
Time trial W UKR Ganna Solovei
Time trial M UKR Andriy Grivko
Keirin W UKR Liubov Basova
Mountainbike W UKR Iryna Popova
Yana Belomoina
 Cycling 2020
Road race M UKR Anatolii Budiak
Road race W UKR Valeriya Kononenko
Keirin W UKR Olena Starikova
Liubov Basova
Sprint W UKR Olena Starikova
Mountainbike W UKR Yana Belomoina
* The list above only shows a selection of Ukrainian cyclists - All possible medalists are included in the list.
This information about Ukrainian cyclists at the Olympic Games is based on the official olympic reports and the Olympian Database
Get it on Google Play
Facts & Information

All-time Medal Table

Olympic Sports


Nations in the Olympics

Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy