Idrætsgrene og discipliner ved OL
Historiske oversigter

Herunder oversigter over samtlige olympiske idrætsgrene gennem OL's historie. Oversigterne fører til den enkelte idrætsgrens historie. Under hver idrætsgren findes all-time medaljefordelinger, medaljetagere mm. og for hver disciplin en oversigt over de olympiske mestre.

OL's Idrætsgrene - historiske oversigter:

OL databasen

I Olympian Database projektet er de olympiske sportskonkurrencer opdelt i over 60 idrætsgrene, der enten for tiden indgår i det olympiske program ved sommer- eller vinterlege, eller som tidligere var på det olympiske program, fx cricket og polo.

Det skal bemærkes, at inddelingen i olympiske idrætsgrenene ikke fuldt ud svarer til IOCs inddeling. Afvigelsen er sket for at give en mere naturlig opdeling, der ligger tættere på normal sprogbrug indenfor sportsverdenen.

   
   
Alle facts om de Olympiske lege er baseret de officielle olympiske rapporter og Olympian Database
English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy