Nationer ved OL
- facts og medaljeoversigter

Her kan du søge informationer om en nations (en national olympisk komités) olympiske historie.
Vælg fra listen over samtlige nationer ved OL for at få overblikket over et bestemt lands medaljetagere, topresultater, medaljer opdelt efter idrætsgren mm.

Participating Countries

De enkelte landes deltagelse ved de olympiske lege tilrettelægges af de såkaldte NOCs, National Olympic Committees, der på landenes vegne også varetager en række andre opgaver i forbindelse med den olympiske bevægelse og de olympiske arrangementer. Der var i 2006 i alt 203 NOCs, der er anerkendt af IOC.

Næsten alle NOCs repræsenterer selvstændige stater, men IOC anerkender også et mindre antal NOCs fra uafhængige territorier, protektorater og særlige geografiske områder. Et eksempel herpå er bl.a. de tidligere sovjetrepublikker, der under betegnelsen EUN, Sammenslutningen af uafhængige Stater, deltog i legene i Barcelona i 1992.

Listen over lande og nationer ved OL er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database
English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy