Om medaljedatabasen

Om den Olympiske database


Olympian Database er en grundigt gennemarbejdet mysql-database over samtlige olympiske medaljer, der er blevet uddelt siden legene i Athen 1896. Samtidig indeholder databasen et stort antal olympiske resultater udover dem der har givet medaljer. Fra databasen trækker vi alle medaljeoversigter på sitet - for eksempel hvilke medaljer en nation har opnået, medaljefordelingen inden for en bestemt idrætsgren eller disciplin, medaljefordelingen for en bestemt tidsperiode, et bestemt OL, osv. osv.

At lave medaljefordelinger i relation til de olympiske lege er en rimeligt indviklet sag. Det er et stort arbejde at lokalisere de rette kilder, men herudover rejser der sig nogle andre problemstillinger, man må tage stilling til, specielt i relation til de ældste olympiske lege før 1. verdenskrig. Det kan blandt andet være spørgsmålet om, hvilke discipliner, der rent faktisk blev konkurreret i under et bestemt OL-stævne, og desuden er det ikke i alle tilfælde nøjagtigt registreret, hvem der eksempelvis vandt bronze.

Der er tvivlsspørgsmål for de første olympiske lege omkring disciplinerne, blandt andet fordi legene blev afholdt som del af verdensudstillingerne omkring århundredeskiftet, og grænsen imellem olympiske discipliner og andre typer af events er derfor ofte en definitionssag, som eftertiden må klare. En anden problematik handler om dopingsager, som opdages enten kort tid efter legene eller mange år senere. Denne udfordring for en medaljedatabase handler derfor om at informationerne ikke kan lægges fast en gang for alle, men er i konstant bevægelse.

I forhold til disse problemstillinger har vi med databasen så vidt muligt forsøgt at følge IOC's (International Olympic Committee) medaljedatabase, da den naturligvis et langt stykke hen ad vejen definerer, hvad der officielt er registreret som afholdte discipliner og uddelte medaljer. Den er i øvrigt bygget op på baggrund af de officielle rapporter, der udarbejdes efter hvert OL, og som i langt de fleste tilfælde giver meget præcise resultatoversigter. Kun de steder, hvor der er åbenlyse fejl IOC's medaljedatabase, eller hvor der er massiv enighed blandt de fremtrædende olympiske historikere om et andet resultat, navn eller en disciplin, har vi valgt at afvige fra IOC's database, som man kan tilgå via linket her:

www.olympic.org/uk/athletes/results/search_r_uk.asp

Der er fejl i alle medaljedatabaser og oversigter på bogform, vi har arbejdet med på vejen mod games-encyclo-databasen, men vi stræber selvfølgelig efter løbende at få udryddet så mange som muligt. Når det er sagt, kan vi selvfølgelig ikke garantere, at der ikke er fejl i databasen. Blandt andet af den grund forsøger vi at give den bedst mulige indsigt i de medaljefordelinger vi opererer med ved at gøre dem så interaktive og transperante som muligt, så der er direkte adgang til det tallene dækker over.

Hvis du har kommentarer eller rettelser til databasen så kontakt os endelig!

For mere info om Olympian Database-projektet se her.

English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy