Disciplinoversigt - Volleyball - Mexico City 1968

OL i Mexico City 1968
Volleyball discipliner

Volleyball - events at the 1968 Mexico City Olympics  Volleyball at the 1968 Mexico City Olympic Games

Discipliner

Olympiske mestre

Volleyball K  URS Valentina Kamenek
Vera Galushka
Galina Leontyeva
Lyudmila Buldakova
Vera Lantratova
Nina Smoleyeva
Lyudmila Mikhailovskaya
Tatyana Ponyayeva
Inna Ryskal
Tatyana Sarycheva
Roza Salikhova
Volleyball M URS Yevgeny Lapinsky
Vladimir Ivanov
Ivan Bugayenkov
Volodymyr Byeiyayev
Viktor Mykhaichuk
Yury Poyarkov
Valery Kravchenko
Vasily Matusevas
Eduard Sibiryakov
Georgy Mondzolevsky
Oleg Antropov
Boris Tereschuk
Informationen om Volleyball ved de olympiske sommerlege ved OL i Mexico City 1968 er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database
Get it on Google Play
Facts & Information

All-time Medal Table

Olympic Sports


Nations in the Olympics

Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy