Kazakhstani athletes in the Vancouver 2010 Olympics

Kazakhstani athletes at the Vancouver 2010 Olympics*

  Facts about Kazakhstanat the Vancouver 2010 Olympics width=

Event

Athletes

 Alpine Skiing
Downhill M KAZ Igor Zakurdaev
Downhill W KAZ Lyudmila Fedotova
Super-G W KAZ Lyudmila Fedotova
Super-G M KAZ Igor Zakurdaev
Giant slalom W KAZ Lyudmila Fedotova
Giant slalom M KAZ Igor Zakurdaev
Slalom M KAZ Igor Zakurdaev
Alpine combined M KAZ Igor Zakurdaev
 Biathlon
7,5 km W KAZ Yelena Khrustalyova
Lyubov Filimonova
Anna Lebedeva
Marina Lebedeva
10 km M KAZ Dias Keneshev
Aleksandr Chevyakov
Yan Savitsky
Nikolay Braychenko
10 km pursuit W KAZ Anna Lebedeva
Marina Lebedeva
Yelena Khrustalyova
12,5 km pursuit M KAZ Alexsandr Chervyhkov
Yan Savitskiy
15 km W KAZ Yelena Khrustalyova
Lyubov Filimonova
Anna Lebedeva
Marina Lebedeva
20 km M KAZ Yan Savitskiy
Dias Keneshev
Alexsandr Chervyhkov
Alexandr Trifonov
4x6 km W KAZ Yelena Khrustalyova
Anna Lebedeva
Marina Lebedeva
Lyubov Filimonova
4x7,5 km M KAZ Dias Keneshev
Alexsandr Chervyhkov
Yan Savitskiy
Alexandr Trifonov
12,5 km mass start W KAZ Yelena Khrustalyova
 Cross Country
10 km W KAZ Tatjana Roshina
Yelena Kolomina
Svetlana Malahova-Shishkina
Oxana Yatskaya
15 km M KAZ Sergey Cherepanov
Yevgeniy Velichko
Nikolay Chebotko
Alexey Poltaranin
Skiathlon W KAZ Yelena Kolomina
Marina Matrossova
Svetlana Malahova-Shishkina
Oxana Yatskaya
Skiathlon M KAZ Yevgeniy Velichko
Sergey Cherepanov
30 km W KAZ Yelena Kolomina
Marina Matrossova
Svetlana Malahova-Shishkina
Oxana Yatskaya
50 km M KAZ Alexey Poltaranin
Yevgeniy Velichko
4x5 km W KAZ Yelena Kolomina
Oxana Yatskaya
Svetlana Malahova-Shishkina
Tatjana Roshina
4x10 km M KAZ Nikolay Chebotko
Sergey Cherepanov
Yevgeniy Velichko
Alexey Poltoranin
Sprint W KAZ Yelena Kolomina
Marina Matrossova
Yelena Antonova
Oxana Yatskaya
Sprint M KAZ Alexey Poltaranin
Sergey Cherepanov
Nikolay Chebotko
Yevgeniy Koshevoy
Team sprint W KAZ Oxana Yatskaya
Yelena Kolomina
Team sprint M KAZ Nikolay Chebotko
Alexey Poltaranin
 Figure Skating
Individual M KAZ Denis Ten
Abzal Rakimgaliev
 Freestyle Skiing
Moguls W KAZ Yulia Galysheva
Yuliya Rodionova
Darya Rybalova
Moguls M KAZ Dmitriy Reiherd
Dmitriy Barmashov
Aerials W KAZ Zhibek Arapbayeva
 Short Track
500 m M KAZ Aidar Bekzhanov
1000 m M KAZ Aidar Bekzhanov
 Ski Jumping
Normal hill M KAZ Nikolay Karpenko
Alexey Korolev
Large hill M KAZ Alexey Korolev
Nikolay Karpenko
 Speed Skating
500 m W KAZ Yekaterina Aydova
500 m M KAZ Roman Krech
1000 m W KAZ Yekaterina Aydova
1000 m M KAZ Roman Krech
Denis Kuzin
1500 m W KAZ Yekaterina Aydova
1500 m M KAZ Denis Kuzin
5000 m M KAZ Dmitriy Babenko
* The list of Kazakhstani athletes in the 2010 Olympic Games is not yet complete
This information about Kazakhstani athletes in the Olympic Winter Games in Vancouver 2010 is based on the official olympic reports and Olympian Database
Get it on Google Play English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy