Kasakhstanske kano-roere ved de Olympiske Lege

Kasakhstanske OL-deltagere i Kano & kajak*

  Facts om Olympisk Kano & kajak
Disciplin Deltagere
 Kano & kajak 1996
K1 500 m M KAZ Yevgeniy Yegorov
K2 500 m M KAZ Ilfat Gatiyatullin
Dmitriy Torlopov
K1 1000 m M KAZ Andrey Safaryan
K2 1000 m M KAZ Sergey Skrypnik
Yevgeniy Yegorov
K4 1000 m M KAZ Llfat Gatiyatullin
Sergey Skrypnik
Dmitriy Torlopov
Andrey Safaryan
C1 500 m M KAZ Konstantin Negodyayev
C2 500 m M KAZ Sergey Sergeyev
Kaisar Nurmaganbetov
C1 1000 m M KAZ Konstantin Negodyayev
C2 1000 m M KAZ Sergey Sergeyev
Kaisar Nurmaganbetov
 Kano & kajak 2000
K1 500 m M KAZ Sergey Sergin
K1 1000 m M KAZ Sergey Sergin
C1 500 m M KAZ Kaisar Nurmaganbetov
C2 500 m M KAZ Konstantin Negodyayev
Zhomart Satubaldin
C1 1000 m M KAZ Kaysar Nurmagambetov
C2 1000 m M KAZ Konstantin Negodyayev
Zhomart Satubaldin
 Kano & kajak 2004
K1 500 m K KAZ Natalya Sergeyeva
K2 500 m K KAZ Ellina Uzhakhova
Natalya Sergeyeva
C1 500 m M KAZ Kaisar Nurmaganbetov
C1 1000 m M KAZ Kaisar Nurmaganbetov
 Kano & kajak 2008
K1 500 m M KAZ Dmitriy Torlopov
K2 500 m M KAZ Alexey Dergunov
Dmitriy Kaltenberg
K1 1000 m M KAZ Dmitriy Torlopov
C1 500 m M KAZ Mikhail Yemelyanov
C2 500 m M KAZ Alexandr Dyadchuk
Kaisar Nurmaganbetov
C1 1000 m M KAZ Mikhail Yemelyanov
K1 slalom K KAZ Yekaterina Lukicheva
 Kano & kajak 2012
K1 200 m K KAZ Natalya Sergeyeva
K1 500 m K KAZ Natalya Sergeyeva
K2 200 m M KAZ Alexey Dergunov
Yevgeniy Alexeyev
K2 1000 m M KAZ Alexey Dergunov
Yevgeniy Alexeyev
C1 200 m M KAZ Aleksandr Dyadchuk
C1 1000 m M KAZ Aleksandr Dyadchuk
C1 slalom M KAZ Rafail Vergoyazov
 Kano & kajak 2016
K1 200 m K KAZ Inna Klinova
K1 500 m K KAZ Zoya Ananchenko
K2 500 m K KAZ Irina Podoinikova
Natalya Sergeyeva
K4 500 m K KAZ Natalya Sergeyeva
Irina Podoynikova
Zoya Ananchenko
Inna Klinova
K1 200 m M KAZ Alexey Dergunov
K2 200 m M KAZ Sergey Tokarnitsky
Andrey Yerguchov
K1 1000 m M KAZ Ilya Golendov
K2 1000 m M KAZ Alexey Dergunov
Yevgeniy Alexeyev
K4 1000 m M KAZ Sergii Tokarnytskyi
Andrey Yerguchyov
Ilya Golendov
Alexandr Yemelyanov
C1 200 m M KAZ Timur Khaydarov
C1 1000 m M KAZ Timur Khaydarov
 Kano & kajak 2020
K1 200 m K KAZ Natalya Sergeyeva
K1 500 m K KAZ Natalya Sergeyeva
C1 1000 m M KAZ Sergey Yemelyanov
C2 1000 m M KAZ Timofey Yemelyanov
Sergey Yemelyanov
K1 slalom K KAZ Yekaterina Smirnova
C1 slalom M KAZ Alexandr Kulikov
C1 200 m K KAZ Margarita Torlopova
C2 500 m K KAZ Svetlana Ussova
Margarita Torlopova
* Listen ovenfor viser kun et udvalg af Kasakhstanske kano-roere gennem OL's historie - Alle eventuelle medaljetagere er inkluderet i listen.
Informationen om Kasakhstanske kano-roere ved de olympiske lege er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database
English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy