Kazakhstani athletes in the Torino 2006 Olympics

Kazakhstani athletes at the Torino 2006 Olympics*

  Facts about Kazakhstanat the Torino 2006 Olympics width=

Event

Athletes

 Alpine Skiing
Giant slalom W KAZ Vera Eremenko
Giant slalom M KAZ Victor Ryabchenko
Slalom W KAZ Vera Eremenko
Slalom M KAZ Victor Ryabchenko
 Biathlon
7,5 km W KAZ Anna Lebedeva
10 km M KAZ Alexsandr Chervyhkov
10 km pursuit W KAZ Anna Lebedeva
12,5 km pursuit M KAZ Alexsandr Chervyhkov
15 km W KAZ Anna Lebedeva
20 km M KAZ Alexsandr Chervyhkov
 Cross Country
10 km W KAZ Svetlana Malahova-Shishkina
Yevgeniya Voloshenko
Natalya Isachenko
Yelena Antonova
15 km M KAZ Alexey Poltaranin
Andrey Golovko
Dmitrij Eremenko
Maxim Odnodvortsev
Skiathlon W KAZ Yelena Kolomina
Svetlana Malahova-Shishkina
Yevgeniya Voloshenko
Oxana Yatskaya
Skiathlon M KAZ Andrey Kondroschev
Andrey Golovko
Dmitrij Eremenko
Maxim Odnodvortsev
30 km W KAZ Yelena Kolomina
Svetlana Malahova-Shishkina
Natalya Isachenko
Oxana Yatskaya
50 km M KAZ Denis Krivushkin
Andrey Kondroschev
Andrey Golovko
Maxim Odnodvortsev
4x5 km W KAZ Yelena Kolomina
Yevgeniya Voloshenko
Svetlana Malahova-Shishkina
Oxana Yatskaya
4x10 km M KAZ Yevgeniy Koschevoy
Maxim Odnodvortsev
Andrey Golovko
Dmitrij Eremenko
Sprint W KAZ Yelena Kolomina
Daria Starostina
Natalya Isachenko
Oxana Yatskaya
Sprint M KAZ Nikolay Chebotko
Yevgeniy Safonov
Yevgeniy Koshevoy
Sergey Cherepanov
Team sprint W KAZ Yelena Kolomina
Oxana Yatskaya
Team sprint M KAZ Yevgeniy Koschevoy
Nikolay Chebotko
 Freestyle Skiing
Moguls W KAZ Darya Rybalova
Yuliya Rodionova
Moguls M KAZ Dmitriy Reiherd
 Ski Jumping
Normal hill M KAZ Alexey Korolev
Nikolay Karpenko
Ivan Karaulov
Radik Zhaparov
Large hill M KAZ Alexey Korolev
Nikolay Karpenko
Ivan Karaulov
Radik Zhaparov
Team M KAZ Nikolay Karpenko
Radik Zhaparov
Alexey Korolev
Ivan Karaulov
 Speed Skating
500 m M KAZ Aleksandr Zhigin
1000 m M KAZ Aleksandr Zhigin
1500 m M KAZ Aleksey Belyayev
3000 m W KAZ Natalya Rybakova
5000 m M KAZ Dmitriy Babenko
* The list of Kazakhstani athletes in the 2006 Olympic Games is not yet complete
This information about Kazakhstani athletes in the Olympic Winter Games in Torino 2006 is based on the official olympic reports and Olympian Database
Get it on Google Play English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy