Kazakhstani Olympic Athletes in Biathlon*

  Facts about Olympic Biathlon
Event Athletes
 Biathlon 1994
7,5 km W KAZ Inna Sheshikl
10 km M KAZ Dmitriy Pantov
15 km W KAZ Inna Sheshikl
20 km M KAZ Dmitriy Pantov
 Biathlon 2002
7,5 km W KAZ Elena Dubok
10 km M KAZ Dmitriy Pantov
15 km W KAZ Elena Dubok
20 km M KAZ Dmitriy Pantov
 Biathlon 2006
7,5 km W KAZ Anna Lebedeva
10 km M KAZ Alexsandr Chervyhkov
10 km pursuit W KAZ Anna Lebedeva
12,5 km pursuit M KAZ Alexsandr Chervyhkov
15 km W KAZ Anna Lebedeva
20 km M KAZ Alexsandr Chervyhkov
 Biathlon 2010
7,5 km W KAZ Lyubov Filimonova
Marina Lebedeva
Yelena Khrustalyova
Anna Lebedeva
10 km M KAZ Aleksandr Chevyakov
Yan Savitsky
Dias Keneshev
Nikolay Braychenko
10 km pursuit W KAZ Marina Lebedeva
Anna Lebedeva
Yelena Khrustalyova
12,5 km pursuit M KAZ Alexsandr Chervyhkov
Yan Savitskiy
15 km W KAZ Anna Lebedeva
Lyubov Filimonova
Yelena Khrustalyova
Marina Lebedeva
20 km M KAZ Alexandr Trifonov
Yan Savitskiy
Alexsandr Chervyhkov
Dias Keneshev
4x6 km W KAZ Anna Lebedeva
Yelena Khrustalyova
Lyubov Filimonova
Marina Lebedeva
4x7,5 km M KAZ Alexandr Trifonov
Yan Savitskiy
Alexsandr Chervyhkov
Dias Keneshev
12,5 km mass start W KAZ Yelena Khrustalyova
 Biathlon 2014
7,5 km W KAZ Darya Usanova
Galina Vishnevskaya
Marina Lebedeva
Yelena Khrustalyova
10 km M KAZ Sergey Naumik
Yan Savitskiy
Dias Keneshev
Anton Pantov
10 km pursuit W KAZ Darya Usanova
Yelena Khrustalyova
12,5 km pursuit M KAZ Yan Savitskiy
Sergey Naumik
15 km W KAZ Alina Raikova
Galina Vishnevskaya
Yelena Khrustalyova
Darya Usanova
20 km M KAZ Anton Pantov
Yan Savitskiy
Alexandr Trifonov
Sergey Naumik
4x6 km W KAZ Darya Usanova
Galina Vishnevskaya
Marina Lebedeva
Yelena Khrustalyova
4x7,5 km M KAZ Anton Pantov
Dias Keneshev
Alexandr Trifonov
Sergey Naumik
Mixed Relay  KAZ Sergey Naumik
Darya Usanova
Yelena Khrustalyova
Anton Pantov
 Biathlon 2018
7,5 km W KAZ Olga Poltoranina
Darya Klimina
Galina Vishnevskaya
Alina Raikova
10 km M KAZ Maxim Braun
Vassiliy Podkorytov
Roman Yeremin
Vladislav Vitenko
10 km pursuit W KAZ Darya Klimina
Galina Vishnevskaya
12,5 km pursuit M KAZ Roman Yeremin
15 km W KAZ Darya Klimina
Galina Vishnevskaya
Alina Raikova
Olga Poltoranina
20 km M KAZ Maxim Braun
Vladislav Vitenko
Vassiliy Podkorytov
Timur Khamitgatin
4x6 km W KAZ Alina Raikova
Olga Poltoranina
Darya Klimina
Galina Vishnevskaya
4x7,5 km M KAZ Vladislav Vitenko
Vassiliy Podkorytov
Roman Yeremin
Maxim Braun
 Biathlon 2022
7,5 km W KAZ Galina Vishnevskaya-Sheporenko
10 km M KAZ Vladislav Kireyev
Alexandr Mukhin
10 km pursuit W KAZ Galina Vishnevskaya-Sheporenko
12,5 km pursuit M KAZ Alexandr Mukhin
15 km W KAZ Galina Vishnevskaya-Sheporenko
20 km M KAZ Alexandr Mukhin
Vladislav Kireyev
* The list above only shows a selection of Kazakhstani biathletes - All possible medalists are included in the list.
This information about Kazakhstani biathletes at the Olympic Games is based on the official olympic reports and the Olympian Database
English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy