Chinese speed skaters in the Olympic Games

Chinese Olympic Athletes in Speed Skating*

  Facts about Olympic Speed Skating
Event Athletes
 Speed Skating 1980
500 m W CHN Shen Guogin
Cao Guifeng
Wang Limei
500 m M CHN Su He
Zhao Weichang
Wang Nianchun
1000 m W CHN Zhang Li
Cao Guifeng
Shen Zhenshu
1000 m M CHN Li Huchun
Zhao Weichang
Wang Nianchun
1500 m W CHN Shen Guogin
Kong Meiyu
Chen Shuhua
1500 m M CHN Zhao Weichang
Guo Chengjiang
Li Huchun
3000 m W CHN Piao Meiji
Kong Meiyu
 Speed Skating 1984
500 m W CHN Cao Guifeng
Shen Guoqin
Miao Min
500 m M CHN Gai Zhiwu
Wang Nianchun
Chen Jianqiang
1000 m W CHN Miao Min
Shen Guoqin
Cao Guifeng
1000 m M CHN Wang Feifan
Chen Jianqiang
Gai Zhiwu
1500 m W CHN Wang Xiuli
Wang Guifang
Kong Meiyu
1500 m M CHN Li Wei
3000 m W CHN Wang Guifang
Wang Xiuli
Kong Meiyu
5000 m M CHN Zhao Shijian
Li Wei
10000 m M CHN Zhao Shijian
 Speed Skating 1988
1500 m M CHN Liu Yanfei
3000 m W CHN Zhang Qing
5000 m W CHN Wang Xiaoyan
10000 m M CHN Lu Shuhai
 Speed Skating 1992
500 m W CHN Wang Xiuli
Xue Ruihong
Ye Qiaobo
Liu Yuexi
500 m M CHN Dai Jun
Liu Hongbo
Song Chen
1000 m W CHN Xue Ruihong
Liu Yuexi
Ye Qiaobo
1000 m M CHN Song Chen
Dai Jun
Liu Yanfei
1500 m W CHN Zhang Qing
Liu Junhong
1500 m M CHN Liu Yanfei
3000 m W CHN Zhang Qing
Liu Junhong
5000 m W CHN Liu Junhong
Zhang Qing
5000 m M CHN Liu Yanfei
 Speed Skating 1994
500 m W CHN Ye Qiaobo
Yang Chunyuan
Xue Ruihong
Jin Hua
500 m M CHN Liu Hongbo
1000 m W CHN Ye Qiaobo
Yang Chunyuan
Xue Ruihong
Jin Hua
1000 m M CHN Liu Hongbo
1500 m M CHN Liu Yanfei
 Speed Skating 1998
500 m W CHN Yang Chunyuan
Xue Ruihong
Jin Hua
Wang Manli
500 m M CHN Li Yu
Liu Hongbo
Dai Dengwen
1000 m W CHN Wang Manli
Li Xuesong
Xue Ruihong
Yang Chunyuan
1000 m M CHN Wu Fenglong
Dai Dengwen
Li Yu
Liu Hongbo
1500 m W CHN Song Li
Li Xuesong
1500 m M CHN Wan Chunbo
Feng Qingbo
3000 m W CHN Song Li
 Speed Skating 2002
500 m W CHN Yang Chunyuan
Wang Manli
Jin Hua
Xing Aihua
500 m M CHN Yu Fengtong
Li Yu
1000 m W CHN Wang Manli
Jin Hua
Song Li
You Yanchun
1000 m M CHN Li Yu
Yu Fengtong
1500 m W CHN Gao Yang
Zhang Xiaolei
Song Li
1500 m M CHN Ma Yongbin
Liu Guangbin
3000 m W CHN Gao Yang
Zhang Xiaolei
 Speed Skating 2006
500 m W CHN Wang Manli
Wang Beixing
Xing Aihua
Ren Hui
500 m M CHN An Weijiang
Lu Zhuo
Li Yu
Yu Fengtong
1000 m W CHN Ren Hui
Wang Beixing
Wang Manli
Zhang Shuang
1000 m M CHN An Weijiang
Yu Fengtong
Zhang Zhongqi
Lu Zhuo
1500 m W CHN Wang Fei
Ji Jia
Zhang Xiaolei
1500 m M CHN Gao Xuefeng
Li Changyu
3000 m W CHN Wang Fei
Ji Jia
5000 m M CHN Gao Xuefeng
5000 m W CHN Wang Fei
Team pursuit W CHN Ji Jia
Wang Fei
Zhang Xiaolei
 Speed Skating 2010
500 m W CHN Xing Aihua
Jin Peiyu
Zhang Shuang
Wang Beixing
500 m M CHN Liu Fangyi
Yu Fengtong
Zhang Zhongqi
Wang Nan
1000 m W CHN Yu Jing
Jin Peiyu
Wang Beixing
Ren Hui
1000 m M CHN Wang Nan
1500 m W CHN Wang Fei
1500 m M CHN Sun Longjiang
Gao Xuefeng
3000 m W CHN Wang Fei
Fu Chunyan
 Speed Skating 2014
500 m W CHN Zhang Shuang
Zhang Hong
Qi Shuai
Wang Beixing
500 m M CHN Mu Zhongsheng
Bai Qiuming
1000 m W CHN Wang Beixing
Li Dan
Zhang Hong
1000 m M CHN Tian Guojun
1500 m W CHN Zhao Xin
Li Qishi
1500 m M CHN Tian Guojun
 Speed Skating 2018
500 m W CHN Tian Ruining
Zhang Hongbo
Yu Jing
500 m M CHN Gao Tingyu
Xie Jiaxuan
Yang Tao
1000 m W CHN Zhang Hong
Tian Ruining
Yu Jing
1000 m M CHN Yang Tao
1500 m W CHN Tian Ruining
Hao Jiachen
1500 m M CHN Xiakaini Aerchenghazi
3000 m W CHN Hao Jiachen
Liu Jing
Team pursuit W CHN Hao Jiachen
Liu Jing
Li Dan
Mass Start W CHN Guo Dan
Li Dan
Mass Start M CHN Wang Hongli
 Speed Skating 2022
500 m W CHN Tian Ruining
Jin Jingzhu
500 m M CHN Yang Tao
Gao Tingyu
1000 m W CHN Yin Qi
Jin Jingzhu
Li Qishi
1000 m M CHN Lian Ziwen
Ning Zhongyan
1500 m W CHN Adake Ahenaer
Yin Qi
Han Mei
1500 m M CHN Wang Haotian
Ning Zhongyan
Lian Ziwen
3000 m W CHN Han Mei
Adake Ahenaer
5000 m W CHN Han Mei
Team pursuit W CHN Han Mei
Li Qishi
Adake Ahenaer
Team pursuit M CHN Xu Fu
Lian Ziwen
Wang Haotian
Mass Start W CHN Li Qishi
Guo Dan
Mass Start M CHN Wang Haotian
Ning Zhongyan
* The list above only shows a selection of Chinese speed skaters - All possible medalists are included in the list.
This information about Chinese speed skaters at the Olympic Games is based on the official olympic reports and the Olympian Database
Get it on Google Play English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy