Kazakhstani athletes in the Beijing 2022 Olympic Games

Kazakhstani athletes at the Beijing 2022 Olympics*

  Facts about Kazakhstanat the Beijing 2022 Olympics width=

Event

Athletes

 Alpine Skiing
Giant slalom M KAZ Zakhar Kuchin
Slalom W KAZ Alexandra Troitskaya
Slalom M KAZ Zakhar Kuchin
 Biathlon
7,5 km W KAZ Galina Vishnevskaya-Sheporenko
10 km M KAZ Vladislav Kireyev
Alexandr Mukhin
10 km pursuit W KAZ Galina Vishnevskaya-Sheporenko
12,5 km pursuit M KAZ Alexandr Mukhin
15 km W KAZ Galina Vishnevskaya-Sheporenko
20 km M KAZ Vladislav Kireyev
Alexandr Mukhin
 Cross Country
10 km W KAZ Kseniya Shalygina
Angelina Shuryga
Valeriya Tyuleneva
Nadezhda Stepashkina
15 km M KAZ Vitaliy Pukhkalo
Yevgeniy Velichko
Skiathlon W KAZ Kseniya Shalygina
Angelina Shuryga
Valeriya Tyuleneva
Nadezhda Stepashkina
Skiathlon M KAZ Yevgeniy Velichko
Vitaliy Pukhkalo
30 km W KAZ Irina Bykova
Nadezhda Stepashkina
Angelina Shuryga
50 km M KAZ Yevgeniy Velichko
4x5 km W KAZ Irina Bykova
Kseniya Shalygina
Angelina Shuryga
Nadezhda Stepashkina
Sprint W KAZ Irina Bykova
Nadezhda Stepashkina
Kseniya Shalygina
Angelina Shuryga
Sprint M KAZ Vitaliy Pukhkalo
Yevgeniy Velichko
Team sprint W KAZ Angelina Shuryga
Nadezhda Stepashkina
 Freestyle Skiing
Moguls W KAZ Olessya Graur
Anastassiya Gorodko
Ayaulum Amrenova
Yulia Galysheva
Moguls M KAZ Dmitriy Reikherd
Pavel Kolmakov
Aerials W KAZ Akmarzhan Kalmurzayeva
Zhanbota Aldabergenova
Aerials M KAZ Sherzod Khashyrbayev
 Nordic Combined
Individual M KAZ Chingiz Rakparov
Sprint M KAZ Chingiz Rakparov
 Short Track
500 m M KAZ Abzal Azhgaliyev
Adil Galiakhmetov
Denis Nikisha
1000 m W KAZ Olga Tikhonova
1000 m M KAZ Adil Galiakhmetov
1500 m W KAZ Olga Tikhonova
1500 m M KAZ Adil Galiakhmetov
Denis Nikisha
 Ski Jumping
Normal hill M KAZ Danil Vassilyev
Sergey Tkachenko
Large hill M KAZ Danil Vassilyev
Sergey Tkachenko
 Speed Skating
500 m W KAZ Yekaterina Aidova
500 m M KAZ Ivan Arzhanikov
1000 m W KAZ Nadezhda Morozova
Yekaterina Aidova
1000 m M KAZ Denis Kuzin
Dmitriy Morozov
1500 m W KAZ Yekaterina Aidova
Nadezhda Morozova
1500 m M KAZ Dmitriy Morozov
3000 m W KAZ Nadezhda Morozova
Mass Start W KAZ Nadezhda Morozova
Mass Start M KAZ Dmitriy Morozov
* The list of Kazakhstani athletes in the 2022 Olympic Games is not yet complete
This information about Kazakhstani athletes in the Olympic Winter Games in Beijing 2022 is based on the official olympic reports and Olympian Database
Get it on Google Play English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy