Basketball M - Basketball at the 2010 Guangzhou Asian Games

Basketball at the 2010 Asian Games
Men's Basketball

2010 Sorry, your browser does not support inline SVG . Basketball - Men's Basketball in the Asian Games
Medalists - Guangzhou 2010:
Wei Liu CHN
Qingpeng Zhang
Shipeng Wang
Fangyu Zhu
Yue Sun
Zhizhi Wang
Peng Zhou
Jinhui Ding
Zhaoxu Zhang
Bo Zhang
Zhengdong Tang
Xiaoxu Li
Chan-hee Park KOR
Dong-geun Yang
Hee-jong Yang
Joo-sung Kim
Se-keun Oh
Jung-suk Lee
Seung-jin Ha
Kyu-sup Lee
Ji-hoon Ham
Sung-chul Kim
Seung-jun Lee
Ali Doraghi IRI
Amir Amini
Javad Davari
Mahdi Kamrany
Saeid Davarpanah
Hamed Sohrabnejad
Oshin Sahakian
Aren Davoudi
Samad Nikkhah Bahrami
Hamed Afagh
Asghar Kardoust
Ali Jamshidi
Facts - Men's Basketball - Guangzhou 2010
 Venue at the 2010 Basketball Asian Games Venue: Guangzhou International Sports Arena
Teams in the 2010 Basketball Asian Games - Men's Basketball Participants: 16 teams participated in the event.

Team Lineups - Men's Basketball - Guangzhou 2010
  China
Liu Wei
Zhang Qingpeng
Wang Shipeng
Zhu Fangyu
Sun Yue
Wang Zhizhi
Zhou Peng
Ding Jinhui
Zhang Zhaoxu
Zhang Bo
Tang Zhengdong
Li Xiaoxu
  South Korea
Park Chan-hee
Yang Dong-geun
Yang Hee-jong
Kim Joo-sung
Oh Se-keun
Lee Jung-suk
Ha Seung-jin
Lee Kyu-sup
Ham Ji-hoon
Kim Sung-chul
Lee Seung-jun
  Iran
Ali Doraghi
Amir Amini
Javad Davari
Mahdi Kamrany
Saeid Davarpanah
Hamed Sohrabnejad
Oshin Sahakian
Aren Davoudi
Samad Nikkhah Bahrami
Hamed Afagh
Asghar Kardoust
Ali Jamshidi

Aichi-Nagoya 2026

Asian Games
September 19 - October 4

About Asian Games

Get it on Google Play Event App
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy