Basketball - Guangzhou 2010 - Asian Games

Basketball at the 2010 Asian Games
Events and Champions

Basketball - events at the 2010 Guangzhou Olympics  Basketball at the 2010 Guangzhou Olympic Games

Events

Olympic Champions

Basketball W  CHN Miao Lijie
Gao Song
Ding Yuan
Zhang Wei
Chen Nan
Zhang Fan
Zhang Hanlan
Liu Dan
Ma Zengyu
Bian Lan
Chen Xiaoli
Guan Xin
Basketball M CHN Ding Jinhui
Li Xiaoxu
Zhu Fangyu
Zhou Peng
Tang Zhengdong
Wang Shipeng
Wang Zhizhi
Zhang Bo
Zhang Qingpeng
Zhang Zhaoxu
Liu Wei
Sun Yue
* Beta-info: Olympian Database normally hold - as a minimum - all historic medalists in a given event type. This is not yet the case for the Asian Games but we are continually working towards this. All-time champions lists for each event, all-time medal tables in sports or for a nation etc. are therefore incomplete. We have chosen to present what we have at the current time for the interest in for example the list of sports for the recent Asian Games that are already completed.
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy