Bom K - Asian Games mestre

Gymnastik - Asian Games
Kvindernes Bom Champions

Balance beam - Gymnastics at the Olympic Games

Asian Games Champions Bom K

Hangzhou 2023JPNMana Okamura
Jakarta 2018CHNChen Yile
Incheon 2014PRKKim Un-hyang
Guangzhou 2010CHNSui Lu
Doha 2006CHNZhang Nan
Busan 2002CHNKang Xin
Bangkok 1998CHNLiu Xuan
Hiroshima 1994CHNMo Huilan
Seoul 1986KORSeo Seon-ang
New Delhi 1982CHNWu Jiani
Bangkok 1978CHNZhu Zheng
Teheran 1974CHNJiang Shaoyi

Aichi-Nagoya 2026

Asiatiske Lege
September 19 - October 4

About Asiatiske Lege

Get it on Google Play Event App
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy