Kazakhstani athletes in the Salt Lake City 2002 Olympics

Kazakhstani athletes at the Salt Lake City 2002 Olympics*

  Facts about Kazakhstanat the Salt Lake City 2002 Olympics width=

Event

Athletes

 Alpine Skiing
Giant slalom W KAZ Olesia Persidskaya
Giant slalom M KAZ Danil Anisimov
Slalom W KAZ Olesia Persidskaya
Slalom M KAZ Danil Anisimov
 Biathlon
7,5 km W KAZ Elena Dubok
10 km M KAZ Dmitriy Pantov
15 km W KAZ Elena Dubok
20 km M KAZ Dmitriy Pantov
 Cross Country
10 km W KAZ Oxana Yatskaya
Svetlana Malahova-Shishkina
Yelena Antonova
Svetlana Deshevykh
15 km M KAZ Denis Krivushkin
Igor Zubrilin
Pavel Riabinine
Andrey Golovko
5+5 km pursuit W KAZ Yelena Antonova
Oxana Yatskaya
Svetlana Malahova-Shishkina
Svetlana Deshevykh
10+10 km pursuit M KAZ Denis Krivushkin
Andrey Nevzorov
Nikolay Chebotko
Andrey Golovko
15 km W KAZ Daria Starostina
Oxana Yatskaya
Svetlana Malahova-Shishkina
Natalya Isachenko
30 km M KAZ Vladimir Bortsov
Andrey Nevzorov
Nikolay Chebotko
Maxim Odnodvortsev
30 km W KAZ Yelena Antonova
Oxana Yatskaya
Svetlana Malahova-Shishkina
Svetlana Deshevykh
50 km M KAZ Maxim Odnodvortsev
Igor Zubrilin
Andrey Nevzorov
Andrey Golovko
4x5 km W KAZ Svetlana Malahova-Shishkina
Yelena Antonova
Oxana Yatskaya
Svetlana Deshevykh
4x10 km M KAZ Pavel Riabinine
Andrey Golovko
Andrey Nevzorov
Nikolay Chebotko
Sprint W KAZ Natalya Isachenko
Daria Starostina
Sprint M KAZ Denis Krivushkin
Vladimir Bortsov
Nikolay Chebotko
Maxim Odnodvortsev
 Freestyle Skiing
Moguls M KAZ Aleksey Bannikov
 Ski Jumping
Normal hill M KAZ Pawel Gaiduk
Alexander Korobov
Stanislav Filimonov
Maxim Polunin
Large hill M KAZ Pawel Gaiduk
Alexander Korobov
Stanislav Filimonov
Maxim Polunin
Team M KAZ Maxim Polunin
Alexander Korobov
Stanislav Filimonov
Pavel Gayduk
 Speed Skating
1000 m W KAZ Lyudmila Prokasheva
1000 m M KAZ Sergey Tsybenko
1500 m W KAZ Marina Pupina
Anzhelika Gavrilova
1500 m M KAZ Radik Bikchentayev
Nikolay Uliyanin
Vladimir Kostin
Sergey Tsybenko
3000 m W KAZ Marina Pupina
Anzhelika Gavrilova
Lyudmila Prokasheva
5000 m M KAZ Radik Bikchentayev
Vladimir Kostin
Sergey Ilyuchshenko
5000 m W KAZ Lyudmila Prokasheva
* The list of Kazakhstani athletes in the 2002 Olympic Games is not yet complete
This information about Kazakhstani athletes in the Olympic Winter Games in Salt Lake City 2002 is based on the official olympic reports and Olympian Database
Get it on Google Play English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy