Chinese athletes in the Nagano 1998 Olympics

Chinese athletes at the Nagano 1998 Olympics*

  Facts about Chinaat the Nagano 1998 Olympics width=

Event

Athletes

 Biathlon
7,5 km W CHN Yu Shumei
15 km W CHN Yu Shumei
 Cross Country
5 km W CHN Luan Zhengrong
Guo Dongling
10 km M CHN Wu Jintao
Qu Donghai
5+10 km pursuit W CHN Guo Dongling
Luan Zhengrong
15 km W CHN Guo Dongling
Luan Zhengrong
 Figure Skating
Individual W CHN Chen Lu
Individual M CHN Guo Zhengxin
 Freestyle Skiing
Aerials W CHN Yin Hong
Ji Xiaoou
Guo Dandan
Xu Nannan
Aerials M CHN Ou Xiaotao
 Short Track
500 m W CHN Wang Chunlu
Yang Yang (S)
500 m M CHN An Yulong
1000 m W CHN Yang Yang (S)
Yang Yang (A)
1000 m M CHN Li Jiajun
3000 m relay W CHN Wang Chunlu
Sun Dandan
Yang Yang (A)
Yang Yang (S)
5000 m relay M CHN Ye Yuan
Feng Kai
An Yulong
Li Jiajun
 Speed Skating
500 m W CHN Yang Chunyuan
Jin Hua
Xue Ruihong
Wang Manli
500 m M CHN Dai Dengwen
Li Yu
Liu Hongbo
1000 m W CHN Li Xuesong
Yang Chunyuan
Wang Manli
Xue Ruihong
1000 m M CHN Wu Fenglong
Dai Dengwen
Li Yu
Liu Hongbo
1500 m W CHN Li Xuesong
Song Li
1500 m M CHN Feng Qingbo
Wan Chunbo
3000 m W CHN Song Li
* The list of Chinese athletes in the 1998 Olympic Games is not yet complete
This information about Chinese athletes in the Olympic Winter Games in Nagano 1998 is based on the official olympic reports and Olympian Database
Get it on Google Play
Facts & Information

All-time Medal Table

Olympic Sports


Nations in the Olympics

Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy