Olympic Baseball - Tokyo 2020 Baseball champions & events

Baseball at the 2020 Olympics
Events and Champions

Baseball - events at the 2020 Tokyo Olympics  Baseball at the 2020 Tokyo Olympic Games

Events

Olympic Champions

Baseball M  JPN Suguru Iwazaki
Ryoji Kuribayashi
Ryutaro Umeno
Hideto Asamura
Kensuke Kondo
Seiya Suzuki
Koyo Aoyagi
Yasuaki Yamasaki
Kaima Taira
Sosuke Genda
Munetaka Murakami
Masataka Yoshida
Tomoyuki Sugano
Yoshinobu Yamamoto
Kota Nakagawa
Tetsuto Yamada
Hayato Sakamoto
Ryoya Kurihara
Masahiro Tanaka
Masato Morishita
Yudai Ohno
Takuya Kai
Ryosuke Kikuchi
Yuki Yanagita
These facts about olympic Baseball and the Tokyo 2020 Baseball events are based on the official olympic reports and the Olympian Database
Get it on Google Play
Facts & Information

All-time Medal Table

Olympic Sports


Nations in the Olympics

Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy