Olympic Baseball - Tokyo 2020 Baseball champions & events

Baseball at the 2020 Olympics
Events and Champions

2020 Sorry, your browser does not support inline SVG . Baseball - events at the 2020 Tokyo Olympics

Events

Olympic Champions

Baseball M  JPN Yasuaki Yamasaki
Kaima Taira
Sosuke Genda
Munetaka Murakami
Masataka Yoshida
Koyo Aoyagi
Yoshinobu Yamamoto
Kota Nakagawa
Tetsuto Yamada
Hayato Sakamoto
Ryoya Kurihara
Tomoyuki Sugano
Masato Morishita
Yudai Ohno
Takuya Kai
Ryosuke Kikuchi
Yuki Yanagita
Masahiro Tanaka
Ryoji Kuribayashi
Ryutaro Umeno
Hideto Asamura
Kensuke Kondo
Seiya Suzuki
Suguru Iwazaki
These facts about olympic Baseball and the Tokyo 2020 Baseball events are based on the official olympic reports and the Olympian Database
Get it on Google Play English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy