Basketball M - Basketball at the 1974 Teheran Asian Games

Basketball at the 1974 Asian Games
Men's Basketball

1974 Sorry, your browser does not support inline SVG . Basketball - Men's Basketball in the Asian Games
Medalists - Teheran 1974:
Hanan Keren ISR
Itamar Marzel
Motti Aroesti
Mooley Avishar
Miki Berkovich
Tal Brody
Jacob Eisner
Boaz Janay
Avigdor Moskowitz
Shamuel Nachmias
Shuki Schwartz
Shmaryahu Zaslevsky
Hyun-chae Kwak KOR
Ja-young Lee
Hi-hyung Yoo
Kyung-tae Kim
Sung-hwan Cha
Kyung-duk Choi
Jae-hwan Hwang
Ho-seok Kang
Dong-kwang Kim
In-jin Kim
Bo-sun Lee
Kwang-joon Lee
Guoqiang Cai CHN
Weichu Cai
Pinjie Huang
Changrong Liu
Liangui Mo
Deli Wang
Zhengwen Xu
Chengbin Xuan
Dawei Zhang
Jianshe Zhang
Weiping Zhang
Liangcai Zhao
Facts - Men's Basketball - Teheran 1974
 Venue at the 1974 Basketball Asian Games Venue: Aryamehr Sport Complex
Team Lineups - Men's Basketball - Teheran 1974
  Israel
Hanan Keren
Itamar Marzel
Motti Aroesti
Mooley Avishar
Miki Berkovich
Tal Brody
Jacob Eisner
Boaz Janay
Avigdor Moskowitz
Shamuel Nachmias
Shuki Schwartz
Shmaryahu Zaslevsky
  South Korea
Kwak Hyun-chae
Lee Ja-young
Yoo Hi-hyung
Kim Kyung-tae
Cha Sung-hwan
Choi Kyung-duk
Hwang Jae-hwan
Kang Ho-seok
Kim Dong-kwang
Kim In-jin
Lee Bo-sun
Lee Kwang-joon
  China
Cai Guoqiang
Cai Weichu
Huang Pinjie
Liu Changrong
Mo Liangui
Wang Deli
Xu Zhengwen
Xuan Chengbin
Zhang Dawei
Zhang Jianshe
Zhang Weiping
Zhao Liangcai

Aichi-Nagoya 2026

Asian Games
September 19 - October 4

About Asian Games

Get it on Google Play Event App
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy