Soviet Olympic Medalists - list of medalists from Soviet Union

List of Soviet Medalists in the Olympic Games

Athlete

Gold Silver Bronze Total
1. Larysa Latynina
(Gymnastics)
9 5 4 18
2. Nikolai Andrianov
(Gymnastics)
7 5 3 15
3. Boris Shakhlin
(Gymnastics)
7 4 2 13
4. Viktor Chukarin
(Gymnastics)
7 3 1 11
5. Lydia Skoblikova
(Speed Skating)
6 0 0 6
6. Polina Astakhova
(Gymnastics)
5 2 3 10
7. Nelli Kim
(Gymnastics)
5 1 0 6
8. Vladimir Salnikov
(Swimming)
5 0 0 5
9. Lyudmila Turischeva
(Gymnastics)
4 3 2 9
10. Galina Kulakova
(Cross Country)
4 2 2 8
11. Olga Korbut
(Gymnastics)
4 2 0 6
12. Viktor Sidyak
(Fencing)
4 1 1 6
13. Yevgeny Grishin
(Speed Skating)
4 1 0 5
  - Valentin Muratov
(Gymnastics)
4 1 0 5
  - Aleksandr Tikhonov
(Biathlon)
4 1 0 5
  - Nikolay Zimyatov
(Cross Country)
4 1 0 5
  - Vladimir Artemov
(Gymnastics)
4 1 0 5
18. Vladimir Morozov
(Canoe & Kayak)
4 0 0 4
  - Viktor Krovopuskov
(Fencing)
4 0 0 4
20. Aleksandr Dityatin
(Gymnastics)
3 6 1 10
21. Raisa Smetanina
(Cross Country)
3 5 1 9
22. Mark Rakita
(Fencing)
3 2 0 5
23. Galina Gorokhova
(Fencing)
3 1 1 5
24. Vladislav Tretyak
(Ice Hockey)
3 1 0 4
  - Valentin Mankin
(Sailing)
3 1 0 4
  - Albert Azaryan
(Gymnastics)
3 1 0 4
  - Viktor Saneyev
(Athletics)
3 1 0 4
  - Tamara Press
(Athletics)
3 1 0 4
29. Dmitri Bilozerchev
(Gymnastics)
3 0 1 4
  - Umyar Mavlikhanov
(Fencing)
3 0 1 4
31. Vyacheslav Ivanov
(Rowing)
3 0 0 3
  - Aleksandra Zabelina
(Fencing)
3 0 0 3
  - Anatoly Firsov
(Ice Hockey)
3 0 0 3
  - Claudia Boyarskikh
(Cross Country)
3 0 0 3
  - Aleksandr Medved
(Wrestling)
3 0 0 3
  - Vladimir Parfenovich
(Canoe & Kayak)
3 0 0 3
  - Vitaly Davydov
(Ice Hockey)
3 0 0 3
  - Viktor Zhdanovich
(Fencing)
3 0 0 3
  - Aleksandr Ragulin
(Ice Hockey)
3 0 0 3
  - Tatyana Kazankina
(Athletics)
3 0 0 3
  - Irina Rodnina
(Figure Skating)
3 0 0 3
  - Viktor Kuzkin
(Ice Hockey)
3 0 0 3
43. Mikhail Voronin
(Gymnastics)
2 6 1 9
44. Maria Gorokhovskaia
(Gymnastics)
2 5 0 7
45. Tamara Manina
(Gymnastics)
2 3 1 6
46. Sofia Muratova
(Gymnastics)
2 2 4 8
47. Pavel Lednyov
(Modern Pentathlon)
2 2 3 7
48. Vladimir Nazlymov
(Fencing)
2 2 1 5
49. Igor Novikov
(Modern Pentathlon)
2 2 0 4
  - Mikhail Burtsev
(Fencing)
2 2 0 4
  - Inna Ryskal
(Volleyball)
2 2 0 4
  - Grant Shaginyan
(Gymnastics)
2 2 0 4
  - Sergey Koplyakov
(Swimming)
2 2 0 4
  - Nina Bocharova
(Gymnastics)
2 2 0 4
  - Yuri Sissikin
(Fencing)
2 2 0 4
  - Valery Lyukin
(Gymnastics)
2 2 0 4
57. Valery Borzov
(Athletics)
2 1 2 5
58. Yelena Belova
(Fencing)
2 1 1 4
  - Ivan Kizimov
(Equestrian)
2 1 1 4
  - Svetlana Boginskaya
(Gymnastics)
2 1 1 4
  - Vladimir Holubnychy
(Athletics)
2 1 1 4
  - Vyacheslav Vedenine
(Cross Country)
2 1 1 4
  - Yelena Shushunova
(Gymnastics)
2 1 1 4
64. Valery Vasilyev
(Ice Hockey)
2 1 0 3
  - Aleksandr Maltsev
(Ice Hockey)
2 1 0 3
  - Lyudmila Buldakova
(Volleyball)
2 1 0 3
  - Valery Kharlamov
(Ice Hockey)
2 1 0 3
  - Aleksandr Shaparenko
(Canoe & Kayak)
2 1 0 3
  - Boris Mikhailov
(Ice Hockey)
2 1 0 3
  - Yelena Davydova
(Gymnastics)
2 1 0 3
  - Vladimir Krutov
(Ice Hockey)
2 1 0 3
  - Vladimir Petrov
(Ice Hockey)
2 1 0 3
  - Yuri Sedykh
(Athletics)
2 1 0 3
  - Tamara Tikhonova
(Cross Country)
2 1 0 3
  - Nina Smoleyeva
(Volleyball)
2 1 0 3
  - Aleksei Barkalov
(Water Polo)
2 1 0 3
  - Aleksei Kasatonov
(Ice Hockey)
2 1 0 3
  - Vyacheslav Fetisov
(Ice Hockey)
2 1 0 3
  - Yekaterina Kalinchuk
(Gymnastics)
2 1 0 3
  - Sergei Makarov
(Ice Hockey)
2 1 0 3
  - Sergei Starikov
(Ice Hockey)
2 1 0 3
  - Aleksandr Tkachyov
(Gymnastics)
2 1 0 3
  - Yuri Tyukalov
(Rowing)
2 1 0 3
84. Natalya Shaposhnikova
(Gymnastics)
2 0 2 4
  - Natalya Kuchinskaya
(Gymnastics)
2 0 2 4
  - Tatyana Averina
(Speed Skating)
2 0 2 4
87. Lyudmila Pinayeva
(Canoe & Kayak)
2 0 1 3
  - Larysa Karlova
(Handball)
2 0 1 3
  - Veniamin Aleksandrov
(Ice Hockey)
2 0 1 3
  - Antonina Seredina
(Canoe & Kayak)
2 0 1 3
  - Zinaida Turchyna
(Handball)
2 0 1 3
  - Nikolay Bazhukov
(Cross Country)
2 0 1 3
  - Maria Filatova
(Gymnastics)
2 0 1 3
  - Yury Poyarkov
(Volleyball)
2 0 1 3
  - Anatoly Alyabyev
(Biathlon)
2 0 1 3
  - Boris Lagutin
(Boxing)
2 0 1 3
  - Arkady Vorobyev
(Weightlifting)
2 0 1 3
  - Larissa Petrik
(Gymnastics)
2 0 1 3
99. Vera Galushka
(Volleyball)
2 0 0 2
  - Lyudmila Bobrus
(Handball)
2 0 0 2
  - Tatyana Ovechkina
(Basketball)
2 0 0 2
  - Natalya Sherstyuk
(Handball)
2 0 0 2
  - Vladimir Muravyov
(Athletics)
2 0 0 2
  - Nikolai Kruglov
(Biathlon)
2 0 0 2
  - Lyubov Burda
(Gymnastics)
2 0 0 2
  - Aleksandr Kozhevnikov
(Ice Hockey)
2 0 0 2
  - Gintautas Umaras
(Cycling)
2 0 0 2
  - Anatoly Starostin
(Modern Pentathlon)
2 0 0 2
  - Tatyana Sarycheva
(Volleyball)
2 0 0 2
  - Yelena Novikova
(Fencing)
2 0 0 2
  - Yuri Filatov
(Canoe & Kayak)
2 0 0 2
  - Nadezhda Shuvayeva
(Basketball)
2 0 0 2
  - Irina Press
(Athletics)
2 0 0 2
  - Georgy Mondzolevsky
(Volleyball)
2 0 0 2
  - Viktor Markin
(Athletics)
2 0 0 2
  - Anatoly Bogdanov
(Shooting)
2 0 0 2
  - Vassily Alekseyev
(Weightlifting)
2 0 0 2
  - Sergei Kharkov
(Gymnastics)
2 0 0 2
  - Elvira Saadi
(Gymnastics)
2 0 0 2
  - Aleksandr Yakushev
(Ice Hockey)
2 0 0 2
  - Marharyta Nikolayeva
(Gymnastics)
2 0 0 2
  - Tatyana Ponyayeva
(Volleyball)
2 0 0 2
  - Uljana Semjonova
(Basketball)
2 0 0 2
  - Tatyana Samusenko
(Fencing)
2 0 0 2
  - Lyudmila Belousova
(Figure Skating)
2 0 0 2
  - Lyubov Berezhnaya
(Handball)
2 0 0 2
  - Angele Rupsiene
(Basketball)
2 0 0 2
  - Sergei Chukhray
(Canoe & Kayak)
2 0 0 2
  - Igor Stelnov
(Ice Hockey)
2 0 0 2
  - Aleksandr Kolchynsky
(Wrestling)
2 0 0 2
  - German Sveshnikov
(Fencing)
2 0 0 2
  - Nikolai Zhuravsky
(Canoe & Kayak)
2 0 0 2
  - Vyacheslav Starshinov
(Ice Hockey)
2 0 0 2
  - Valery Rezantsev
(Wrestling)
2 0 0 2
  - Igor Larionov
(Ice Hockey)
2 0 0 2
  - Svetlana Tsirkova
(Fencing)
2 0 0 2
  - Viktor Konovalenko
(Ice Hockey)
2 0 0 2
  - Oleg Protopopov
(Figure Skating)
2 0 0 2
  - Ivan Biakov
(Biathlon)
2 0 0 2
  - Vladimir Chadrin
(Ice Hockey)
2 0 0 2
  - Sergei Petrenko
(Canoe & Kayak)
2 0 0 2
  - Levan Tediashvili
(Wrestling)
2 0 0 2
  - Tatyana Zakharova
(Basketball)
2 0 0 2
  - Viktor Reneisky
(Canoe & Kayak)
2 0 0 2
  - Aleksandr Kabanov
(Water Polo)
2 0 0 2
  - Boris Mayorov
(Ice Hockey)
2 0 0 2
  - Leonid Zhabotynsky
(Weightlifting)
2 0 0 2
  - Galina Leontyeva
(Volleyball)
2 0 0 2
  - Vladimir Kuts
(Athletics)
2 0 0 2
  - Aldona Cesaityte
(Handball)
2 0 0 2
  - Mark Midler
(Fencing)
2 0 0 2
  - Nelly Feriabnikova
(Basketball)
2 0 0 2
  - Soslan Andiyev
(Wrestling)
2 0 0 2
  - Sergei Bilohlazov
(Wrestling)
2 0 0 2
  - Aleksandr Vinogradov
(Canoe & Kayak)
2 0 0 2
  - Ivan Yarygin
(Wrestling)
2 0 0 2
  - Tetyana Makarets
(Handball)
2 0 0 2
  - Aleksandr Timoshinin
(Rowing)
2 0 0 2
  - Olga Bryzgina
(Athletics)
2 0 0 2
  - Vladimir Lutchenko
(Ice Hockey)
2 0 0 2
  - Ivan Bugayenkov
(Volleyball)
2 0 0 2
  - Roza Salikhova
(Volleyball)
2 0 0 2
  - Olga Sukharnova
(Basketball)
2 0 0 2
  - Eduard Sibiryakov
(Volleyball)
2 0 0 2
  - Gennady Tsygankov
(Ice Hockey)
2 0 0 2
  - Vyacheslav Sobchenko
(Water Polo)
2 0 0 2
  - Victor Mamatov
(Biathlon)
2 0 0 2
  - Aleksandr Zaitsev
(Figure Skating)
2 0 0 2
169. Yuri Titov
(Gymnastics)
1 5 3 9
170. Viktor Klimenko
(Gymnastics)
1 3 1 5
171. Andrei Krylov
(Swimming)
1 3 0 4
172. Aleksandr Romankov
(Fencing)
1 2 2 5
173. Grigory Kryss
(Fencing)
1 2 1 4
  - Gennady Volnov
(Basketball)
1 2 1 4
175. Boris Onyshenko
(Modern Pentathlon)
1 2 0 3
  - Vyacheslav Zaitsev
(Volleyball)
1 2 0 3
  - Yelena Petushkova
(Equestrian)
1 2 0 3
  - Valentina Rastvorova
(Fencing)
1 2 0 3
  - Anatoly Roshchin
(Wrestling)
1 2 0 3
180. Alevtina Kolchina
(Cross Country)
1 1 3 5
181. Zinaida Voronina
(Gymnastics)
1 1 2 4
  - Tamara Lazakovich
(Gymnastics)
1 1 2 4
183. Janis Lusis
(Athletics)
1 1 1 3
  - Vassily Borissov
(Shooting)
1 1 1 3
  - Galina Zybina
(Athletics)
1 1 1 3
  - Lyudmila Titova
(Speed Skating)
1 1 1 3
  - Galina Prozumenshikova
(Swimming)
1 1 1 3
  - Nina Baldycheva
(Cross Country)
1 1 1 3
  - Vladimir Smyrnov
(Fencing)
1 1 1 3
  - Vladimir Kondra
(Volleyball)
1 1 1 3
  - Nadezhda Chizhova
(Athletics)
1 1 1 3
  - Maria Gusakova
(Cross Country)
1 1 1 3
  - Leonid Osipov
(Water Polo)
1 1 1 3
  - Ivan Kalita
(Equestrian)
1 1 1 3
  - Galina Minaicheva
(Gymnastics)
1 1 1 3
196. Vladimir Chernyshev
(Volleyball)
1 1 0 2
  - Viktor Kurentsov
(Weightlifting)
1 1 0 2
  - Trofim Lomakin
(Weightlifting)
1 1 0 2
  - Aleksandr Skvortsov
(Ice Hockey)
1 1 0 2
  - Vladimir Osokin
(Cycling)
1 1 0 2
  - Eduard Vinokurov
(Fencing)
1 1 0 2
  - Galina Urbanovich
(Gymnastics)
1 1 0 2
  - Aleksei Prokurorov
(Cross Country)
1 1 0 2
  - Romuald Klim
(Athletics)
1 1 0 2
  - Anatoly Fedyukin
(Handball)
1 1 0 2
  - Nikolai Korolkov
(Equestrian)
1 1 0 2
  - Igor Malkov
(Speed Skating)
1 1 0 2
  - Yevgeny Belyayev
(Cross Country)
1 1 0 2
  - Vera Komisova
(Athletics)
1 1 0 2
  - Yuriy Vlasov
(Weightlifting)
1 1 0 2
  - Milivoj Bebic
(Water Polo)
1 1 0 2
  - Nataliya Bestemianova
(Figure Skating)
1 1 0 2
  - Aleksandr Anpilogov
(Handball)
1 1 0 2
  - Anfisa Reztsova
(Cross Country)
1 1 0 2
  - Vadim Gulyayev
(Water Polo)
1 1 0 2
  - Pelageya Danilova
(Gymnastics)
1 1 0 2
  - Sergei Nahorny
(Canoe & Kayak)
1 1 0 2
  - Lyubov Kozyreva
(Cross Country)
1 1 0 2
  - Tatyana Ledovskaya
(Athletics)
1 1 0 2
  - Anatoly Bykov
(Wrestling)
1 1 0 2
  - Aleksandr Savin
(Volleyball)
1 1 0 2
  - Sergey Litvinov
(Athletics)
1 1 0 2
  - Pavel Kharine
(Canoe & Kayak)
1 1 0 2
  - Aleksandr Berkutov
(Rowing)
1 1 0 2
  - Andrei Bukhin
(Figure Skating)
1 1 0 2
  - Lyudmila Chernyshova
(Volleyball)
1 1 0 2
  - Aleksandr Blinov
(Equestrian)
1 1 0 2
  - Yevgeny Chernyshov
(Handball)
1 1 0 2
  - Vladimir Dorokhov
(Volleyball)
1 1 0 2
  - Yevgeny Minayev
(Weightlifting)
1 1 0 2
  - Aleksandr Dolgushin
(Water Polo)
1 1 0 2
  - Yevgeny Petrov
(Shooting)
1 1 0 2
  - Galina Shamrai
(Gymnastics)
1 1 0 2
  - Vladimir Romanovsky
(Canoe & Kayak)
1 1 0 2
  - Sergei Kushniryuk
(Handball)
1 1 0 2
  - Valentina Kamenek
(Volleyball)
1 1 0 2
  - Viktor Zlukov
(Ice Hockey)
1 1 0 2
  - Sergei Fesenko
(Swimming)
1 1 0 2
  - Olga Mineyeva
(Athletics)
1 1 0 2
  - Vladimir Alikin
(Biathlon)
1 1 0 2
  - Yuri Panchenko
(Volleyball)
1 1 0 2
  - Yevgeny Kulikov
(Speed Skating)
1 1 0 2
  - Jaan Talts
(Weightlifting)
1 1 0 2
  - Gratsian Botev
(Canoe & Kayak)
1 1 0 2
  - Lyudmila Shishova
(Fencing)
1 1 0 2
  - Yury Chesnokov
(Volleyball)
1 1 0 2
  - Yevdokya Mekshilo
(Cross Country)
1 1 0 2
  - Fedor Simashev
(Cross Country)
1 1 0 2
  - Valentina Sidorova
(Fencing)
1 1 0 2
  - Roman Rurua
(Wrestling)
1 1 0 2
  - Yelena Valova
(Figure Skating)
1 1 0 2
  - Sergei Postryekhin
(Canoe & Kayak)
1 1 0 2
  - Mikhail Devyatyarov
(Cross Country)
1 1 0 2
  - Yevgeny Korolkov
(Gymnastics)
1 1 0 2
  - Valery Brumel
(Athletics)
1 1 0 2
  - Nikolay Tomyn
(Handball)
1 1 0 2
  - Pavels Selivanovs
(Volleyball)
1 1 0 2
  - Nailya Gilyazova
(Fencing)
1 1 0 2
  - Vasily Rochev Sr.
(Cross Country)
1 1 0 2
  - Victor Kosichkin
(Speed Skating)
1 1 0 2
  - Aleksandr Shidlovsky
(Water Polo)
1 1 0 2
  - Vladimir Myshkin
(Ice Hockey)
1 1 0 2
  - Yuri Kovshov
(Equestrian)
1 1 0 2
  - Vladimir Kravzov
(Handball)
1 1 0 2
  - Vitaly Petrakov
(Cycling)
1 1 0 2
  - Roman Dmitriev
(Wrestling)
1 1 0 2
  - Zinatula Bilyaletdinov
(Ice Hockey)
1 1 0 2
  - Medeja Dugeli
(Gymnastics)
1 1 0 2
  - Yuri Kidyayev
(Handball)
1 1 0 2
  - Oleg Molyboga
(Volleyball)
1 1 0 2
  - Sergey Krasyuk
(Swimming)
1 1 0 2
  - Vasily Pervukhin
(Ice Hockey)
1 1 0 2
  - Alevtina Olunina
(Cross Country)
1 1 0 2
  - Mikhail Ishchenko
(Handball)
1 1 0 2
275. Sergei Belov
(Basketball)
1 0 3 4
  - Pavel Kolchin
(Cross Country)
1 0 3 4
  - Natalya Petruseva
(Speed Skating)
1 0 3 4
278. Tamara Lyukhina
(Gymnastics)
1 0 2 3
  - Nikolay Anikin
(Cross Country)
1 0 2 3
  - Igor Polyansky
(Swimming)
1 0 2 3
  - Sergei Filatov
(Equestrian)
1 0 2 3
282. Vladimir Gundartsev
(Biathlon)
1 0 1 2
  - Mikhail Ivanov
(Water Polo)
1 0 1 2
  - Aleksandr Belostennyi
(Basketball)
1 0 1 2
  - Sergei Kotenko
(Water Polo)
1 0 1 2
  - Lyudmila Kondratyeva
(Athletics)
1 0 1 2
  - Viktor Yakushev
(Ice Hockey)
1 0 1 2
  - Sergei Tchepikov
(Biathlon)
1 0 1 2
  - Viktor Kapitonov
(Cycling)
1 0 1 2
  - Nikolai Puchkov
(Ice Hockey)
1 0 1 2
  - Ivar Stukolkin
(Swimming)
1 0 1 2
  - Anatoly Polyvoda
(Basketball)
1 0 1 2
  - Aleksandr Yelizarov
(Biathlon)
1 0 1 2
  - Ivan Edeshko
(Basketball)
1 0 1 2
  - Givy Kartoziya
(Wrestling)
1 0 1 2
  - Viktor Tsybulenko
(Athletics)
1 0 1 2
  - Yevgeny Zymin
(Ice Hockey)
1 0 1 2
  - Viktor Ugryumov
(Equestrian)
1 0 1 2
  - Nadiya Olizarenko
(Athletics)
1 0 1 2
  - Sergei Tarakanov
(Basketball)
1 0 1 2
The list of Soviet medalists at the Olympics is based on the official Olympic reports and Olympian Database
Get it on Google Play
Facts & Information

All-time Medal Table

Olympic Sports


Nations in the Olympics

Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy