Basketball W - Basketball at the 2010 Guangzhou Asian Games

Basketball at the 2010 Asian Games
Women's Basketball

2010 Sorry, your browser does not support inline SVG . Basketball - Women's Basketball in the Asian Games
Medalists - Guangzhou 2010:
Lan Bian CHN
Hanlan Zhang
Wei Zhang
Lijie Miao
Xiaoli Chen
Dan Liu
Nan Chen
Song Gao
Xin Guan
Zengyu Ma
Fan Zhang
Yuan Ding
Mi-sun Lee KOR
Yeon-ha Beon
Jung-eun Park
Eun-joo Ha
Kwer-yong Kim
Jung-ja Sin
Ji-yoon Kim
Dan-bi Kim
Kyung-eun Lee
Bo-mi Kim
Sun-hwa Jung
A-jeong Kang
Yuka Mamiya JPN
Maki Takada
Asami Yoshida
Yuko Oga
Hiromi Suwa
Ayumi Suzuki
Yoko Nagi
Ai Mitani
Saori Fujiyoshi
Yoshie Sakurada
Reika Takahashi
Sachiko Ishikawa
Facts - Women's Basketball - Guangzhou 2010
 Venue at the 2010 Basketball Asian Games Venue: Guangzhou International Sports Arena
Teams in the 2010 Basketball Asian Games - Women's Basketball Participants: 7 teams participated in the event.

Team Lineups - Women's Basketball - Guangzhou 2010
  China
Bian Lan
Zhang Hanlan
Zhang Wei
Miao Lijie
Chen Xiaoli
Liu Dan
Chen Nan
Gao Song
Guan Xin
Ma Zengyu
Zhang Fan
Ding Yuan
  South Korea
Lee Mi-sun
Beon Yeon-ha
Park Jung-eun
Ha Eun-joo
Kim Kwer-yong
Sin Jung-ja
Kim Ji-yoon
Kim Dan-bi
Lee Kyung-eun
Kim Bo-mi
Jung Sun-hwa
Kang A-jeong
  Japan
Yuka Mamiya
Maki Takada
Asami Yoshida
Yuko Oga
Hiromi Suwa
Ayumi Suzuki
Yoko Nagi
Ai Mitani
Saori Fujiyoshi
Yoshie Sakurada
Reika Takahashi
Sachiko Ishikawa

Aichi-Nagoya 2026

Asian Games
September 19 - October 4

About Asian Games

Get it on Google Play Event App
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy