Sovjetiske medaljetagere ved Nordisk Ski VM i Innsbruck 1976

Soviet medalists at the Innsbruck 1976 World Championships

  Facts om Sovjetunionen ved OL i Innsbruck 1976 width=

Disciplin

Medaljetagere

Guldmedaljer
 Langrend
10 km K URS Raisa Smetanina
4x5 km K URS Galina Kulakova
Nina Baldycheva
Zinaida Amosova
Raisa Smetanina
15 km M URS Nikolay Bazhukov
30 km M URS Sergey Savelyev
Sølvmedaljer
 Langrend
5 km K URS Raisa Smetanina
15 km M URS Yevgeny Belyayev
Bronzemedaljer
 Langrend
5 km K URS Nina Baldycheva
10 km K URS Galina Kulakova
4x10 km M URS Sergei Saveliev
Ivan Garanin
Nikolay Bazhukov
Yevgeniy Beliaev
30 km M URS Ivan Garanin
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy