Sovjetiske deltagere ved Nordisk Ski VM i Innsbruck 1964

Soviet athletes at the Innsbruck 1964 World Championships*

  Facts om Sovjetunionen ved OL i Innsbruck 1964 width=

Disciplin

Deltagere

 Langrend
5 km K URS Claudia Boyarskikh
Alevtina Kolchina
10 km K URS Claudia Boyarskikh
Maria Gusakova
Yevdokya Mekshilo
4x5 km K URS Alevtina Kolchina
Yevdokya Mekshilo
Claudia Boyarskikh
4x10 km M URS Ivan Utrobin
Igor Voronchikin
Gennady Vaganov
Pavel Kolchin
30 km M URS Igor Voronchikin
* The list of Soviet athletes in the 1964 Nordic Ski World Championships is not yet complete
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy