Sovjetiske deltagere ved Nordisk Ski VM i Zakopane 1962

Soviet athletes at the Zakopane 1962 World Championships*

  Facts om Sovjetunionen ved OL i Zakopane 1962 width=

Disciplin

Deltagere

 Langrend
5 km K URS Maria Gusakova
Alevtina Kolchina
Lyubov Baranova
10 km K URS Radya Yeroshina
Alevtina Kolchina
Maria Gusakova
3x5 km K URS Maria Gusakova
Alevtina Kolchina
Lyubov Baranova
4x10 km M URS Ivan Utrobin
Aleksey Kuznetsov
Pavel Kolchin
Gennady Vaganov
 Nordisk kombineret
Individuelt M URS Dmitry Kochkin
 Skihop
Stor bakke M URS Nikolay Kamenskiy
* The list of Soviet athletes in the 1962 Nordic Ski World Championships is not yet complete
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy