Olympic Ice Hockey - Cortina d'Ampezzo 1956 ice hockey champions & events

Ice Hockey at the 1956 Olympics
Events and Champions

Ice Hockey - events at the 1956 Cortina d'Ampezzo Olympics  Ice Hockey at the 1956 Cortina d'Ampezzo Olympic Games

Events

Olympic Champions

Ice hockey M  URS Genrich Sidorenko
Nikolai Chlystov
Grigory Mkrtchan
Ivan Tregubov
Nikolai Puchkov
Usevolod Bobrov
Valentin Kusin
Viktor Shuvalov
Aleksandr Uvarov
Alfred Kuchevsky
Yevgeny Babich
Yuri Krylov
Yuri Pantyuchov
Nikolai Sologubov
Aleksei Guryshev
Viktor Nikiforov
Dmitri Ukolov
These facts about olympic Ice Hockey and the Cortina d'Ampezzo 1956 Ice Hockey events are based on the official olympic reports and the Olympian Database
Get it on Google Play
Facts & Information

All-time Medal Table

Olympic Sports


Nations in the Olympics

Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy