Olympic Ice Hockey - Sapporo 1972 ice hockey champions & events

Ice Hockey at the 1972 Olympics
Events and Champions

Ice Hockey - events at the 1972 Sapporo Olympics  Ice Hockey at the 1972 Sapporo Olympic Games

Events

Olympic Champions

Ice hockey M  URS Valery Kharlamov
Boris Mikhailov
Valery Vasilyev
Viktor Kuzkin
Vladislav Tretyak
Aleksandr Maltsev
Gennady Tsygankov
Aleksandr Ragulin
Aleksandr Vikulov
Vladimir Lutchenko
Vladimir Chadrin
Vitaly Davydov
Anatoly Firsov
Aleksandr Yakushev
Vladimir Petrov
Aleksandr Pachkov
Yuri Blinov
These facts about olympic Ice Hockey and the Sapporo 1972 Ice Hockey events are based on the official olympic reports and the Olympian Database
Get it on Google Play
Facts & Information

All-time Medal Table

Olympic Sports


Nations in the Olympics

Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy