Olympic Football - Seoul 1988 football champions & events

Football at the 1988 Olympics
Events and Champions

Football - events at the 1988 Seoul Olympics  Football at the 1988 Seoul Olympic Games

Events

Olympic Champions

Football M  URS Gela Ketashvili
Vadim Tichtchenko
Igor Dobrovolsky
Vladimir Tatarchuk
Sergei Gorlukovich
Arvidas Yanonis
Aleksandr Borodyuk
Sergei Fokin
Viktor Losev
Dmitri Kharin
Alexei Cherednik
Igor Ponomarev
Yevgeny Yakovenko
Alexei Prudnikov
Arminas Narbekovas
Igor Sklyarov
Yevgeny Kuznetsov
Vladimir Lyuty
Alexei Mikhailitchenko
Yuri Savichev
These facts about olympic Football and the Seoul 1988 Football events are based on the official olympic reports and the Olympian Database
Get it on Google Play
Facts & Information

All-time Medal Table

Olympic Sports


Nations in the Olympics

Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy