Chinese water polo players in the Olympic Games

Chinese Olympic Athletes in Water Polo*

  Facts about Olympic Water Polo
Event Athletes
 Water Polo 2008
Water polo M CHN Liang Zhongxing
Tan Feihu
Wu Zhiyu
Xie Junmin
Li Bin
Ge Weiqing
Yu Lijun
Han Zhidong
Wang Beiming
Ma Jianjun
Li Jun
Wang Yang
Wang Yong
Water polo W CHN Sun Yujun
Ma Huanhuan
Liu Ping
Qiao Leiying
Wang Yi
Wang Ying
Teng Fei
Tan Ying
Yang Jun
Gao Ao
Sun Huizi
Sun Yating
He Jin
 Water Polo 2012
Water polo W CHN Yang Jun
Wang Ying
Teng Fei
Song Donglun
Zhang Lei
Sun Huizi
Liu Ping
Sun Yating
Wang Yi
He Jin
Sun Yujun
Ma Huanhuan
Gao Ao
 Water Polo 2016
Water polo W CHN Sun Yating
Zhang Jing
Niu Guannan
Yang Jun
Zhao Zihan
Peng Lin
Zhang Cong
Wang Xinyan
Ma Huanhuan
Mei Xiaohan
Xiong Dunhan
Song Donglun
Zhang Weiwei
 Water Polo 2020
Water polo W CHN Zhang Danyi
Lu Yiwen
Wang Xinyan
Peng Lin
Zhai Ying
Shen Yineng
Niu Guannan
Wang Huan
Xiong Dunhan
Zhang Jing
Mei Xiaohan
Chen Xiao
Deng Zewen
* The list above only shows a selection of Chinese water polo players - All possible medalists are included in the list.
This information about Chinese water polo players at the Olympic Games is based on the official olympic reports and the Olympian Database
Get it on Google Play English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy