Women's Hockey - Soviet Union in Hockey at the Olympics

Women's Hockey - Hockey
Soviet Results in Olympic Games*

  Facts about Olympic Hockey

Athlete

Heat

Result

Placement

 Hockey W Moscow 1980
Nadezhda Filipova Final standing 3 - 0 - 2 11 - 5
Galina Vyuzhanina 11 - 5
Natella Krasnikova 11 - 5
Nelli Gorbyatkova 11 - 5
Lyudmila Frolova 11 - 5
Tatyana Yembakhtova 11 - 5
Lyailya Akhmerova 11 - 5
Lidiya Glubokova 11 - 5
Nadezhda Ovechkina 11 - 5
Galina Inzhuvatova 11 - 5
Alina Kham 11 - 5
Yelena Guryeva 11 - 5
Natalya Buzunova 11 - 5
Natalya Bykova 11 - 5
Valentina Zazdravnykh 11 - 5
Tatyana Shvyganova 11 - 5
* This list about Soviet results in Hockey at the Olympics is not yet completed in our database. There may be additional events with Soviet participation and/or additional athletes in the listed events which are not yet included. All results with Soviet medals are already included.
These results for Soviet Union in Hockey - women's Hockey - at the Olympics is based on the official olympic reports and Olympian Database
English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy