Men's Doubles mixed - China in Badminton at the Olympics

Doubles mixed - Badminton
Chinese Results in Olympic Games*

  Facts about Olympic Badminton

Athlete

Heat

Result

Placement

 Doubles mixed M Tokyo 2020
Wang Yilyu Finals 2
Huang Dongping
Huang Yaqiong Finals 1
Zheng Siwei
 Doubles mixed W Rio 2016
Zhao Yunlei Finals 2
Zhang Nan
Xu Chen Finals 0 4
Ma Jin
 Doubles mixed M London 2012
Zhang Nan Finals 21  21
Zhao Yunlei
Xu Chen Finals 11  17
Ma Jin
 Doubles mixed M Beijing 2008
He Hanbin Finals 19  21  23
Yu Yang
Zheng Bo Finals
Gao Ling
 Doubles mixed M Athens 2004
Zhang Jun Finals 15  12  15
Gao Ling
Chen Qiqiu Finals
Zhao Tingting
 Doubles mixed M Sydney 2000
Zhang Jun Finals 1  15  15
Gao Ling
Liu Yong Finals
Ge Fei
Chen Qiqiu Finals
Chen Lin
 Doubles mixed M Atlanta 1996
Liu Jianjun Finals 13  17  15
Sun Man
Chen Xingdon Finals 15  15    4 4
Peng Xingyong
Wang Xiaoyuan Finals
Tao Xiaoqiang
* This list about Chinese results in Badminton at the Olympics is not yet completed in our database. There may be additional events with Chinese participation and/or additional athletes in the listed events which are not yet included. All results with Chinese medals are already included.
These results for China in Badminton - men's Doubles mixed - at the Olympics is based on the official olympic reports and Olympian Database
English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy