Russian Medals in Volleyball in the Olympic Games

Russian Olympic Medals in Volleyball

  Facts about Olympic Volleyball

Event

Medalists

Gold medals
Volleyball 2012
Volleyball M RUS Alexander Volkov
Sergey Grankin
Aleksandr Sokolov
Yury Berezhko
Taras Khtey
Dmitriy Muserskiy
Sergey Tetyukhin
Alexey Obmochaev
Nikolay Apalikov
Maxim Mikhaylov
Dmitriy Ilinykh
Aleksandr Butko
Silver medals
Volleyball 2000
Volleyball W RUS Natalya Morozova
Tatiana Gratcheva
Elena Godina
Elizaveta Tishchenko
Anastassia Belikova
Yevgenya Artamonova
Yekaterina Gamova
Lyubov Chachkova
Elena Tyurina
Yelena Vasilevskaya
Inessa Sargsian
Olgga Potachova
Volleyball M RUS Konstantin Ushakov
Ilia Saveliev
Valeri Goriouchev
Alexei Kulekhov
Ruslan Olikhver
Igor Choulepov
Alexey Kazakov
Yevgeni Lmitkov
Roman Iakovlev
Paolo Vidoz
Sergei Tetioukhine
Alexandre Guerassimov
Volleyball 2004
Volleyball W RUS Natalia Safronova
Lioubov Shashkova
Elena Tyurina
Irina Tebenikhina
Marina Sheshenina
Olga Nikolaeva
Yekaterina Gamova
Alexandra Korukovets
Elena Plotnikova
Elizaveta Tishchenko
Yevgenya Artamonova
Olga Chukanova
Bronze medals
Volleyball 2004
Volleyball M RUS Stanislav Dineykin
Taras Khtey
Alexey Kuleshov
Alexey Kazakov
Vadim Khamuttskikh
Alexander Kosarev
Pavel Abramov
Konstantin Ushakov
Sergey Tetyukhin
Andrey Egorchev
Sergey Baranov
Alexey Verbov
Volleyball 2008
Volleyball M RUS Alexey Ostapenko
Vadim Khamuttskikh
Alexander Kosarev
Alexander Korneev
Maxim Mikhaylov
Sergey Tetyukhin
Alexey Kuleshov
Alexey Verbov
Yury Berezhko
Semen Poltavskiy
Alexander Volkov
Sergey Grankin
This list about Russia in Volleyball at the Olympic Games is based on the official olympic reports and Olympian Database
Get it on Google Play
Facts & Information

All-time Medal Table

Olympic Sports


Nations in the Olympics

Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy