Kazakhstani athletes in the Lillehammer 1994 Olympics

Kazakhstani athletes at the Lillehammer 1994 Olympics*

  Facts about Kazakhstanat the Lillehammer 1994 Olympics width=

Event

Athletes

 Alpine Skiing
Downhill W KAZ Olga Vediacheva
Alpine combined W KAZ Olga Vedyacheva
 Biathlon
7,5 km W KAZ Inna Sheshikl
10 km M KAZ Dmitriy Pantov
15 km W KAZ Inna Sheshikl
20 km M KAZ Dmitriy Pantov
 Cross Country
5 km W KAZ Natalia Shtaimets
Elena Tchernetsova
Yelena Volodina
Oxana Kotova
10 km M KAZ Vladimir Smirnov
Nikolai Ivanov
Andrey Nevzorov
Pavel Riabinine
10+15 km pursuit M KAZ Vladimir Smirnov
15 km W KAZ Yelena Volodina
Oxana Kotova
Elena Tchernetsova
30 km M KAZ Pavel Korolev
Nikolai Ivanov
Andrey Nevzorov
Vladimir Smirnov
30 km W KAZ Elena Tchernetsova
Yelena Volodina
Oxana Kotova
50 km M KAZ Vladimir Smirnov
Serguei Margatski
Nikolai Ivanov
Pavel Riabinine
 Figure Skating
Ice dancing  KAZ Dmitri Kazarlyga
Elizaveta Stekolnikova
 Freestyle Skiing
Moguls M KAZ Aleksey Bannikov
 Speed Skating
500 m M KAZ Vadim Shakshakbayev
Vladimir Klepinin
1000 m M KAZ Vadim Shakshakbayev
Vladimir Klepinin
1500 m M KAZ Vadim Sayutin
Radik Bikchentayev
Sergey Tsybenko
3000 m W KAZ Lyudmila Prokasheva
Kenzhesh Sarsekenova
5000 m W KAZ Lyudmila Prokasheva
5000 m M KAZ Vadim Sayutin
Yevgeny Sanarov
Radik Bikchentayev
10000 m M KAZ Yevgeny Sanarov
* The list of Kazakhstani athletes in the 1994 Olympic Games is not yet complete
This information about Kazakhstani athletes in the Olympic Winter Games in Lillehammer 1994 is based on the official olympic reports and Olympian Database
Get it on Google Play English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy