speed skaters in the Olympic Games

Unified Team Olympic Athletes in Speed Skating*

  Facts about Olympic Speed Skating
Event Athletes
 Speed Skating 1992
500 m W EUN Lyudmila Prokasheva
Yelena Tyushnyakova
Natalya Polozkova
Oksana Ravilova
500 m M EUN Igor Zhelezovsky
Sergey Klevchenya
Aleksandr Golubev
1000 m W EUN Oksana Ravilova
Yelena Lapuga
Yelena Tyushnyakova
Natalya Polozkova
1000 m M EUN Igor Zhelezovsky
Andrey Bakhvalov
Nikolai Gulyaev
Aleksandr Klimov
1500 m W EUN Svetlana Bazhanova
Lyudmila Prokasheva
Natalya Polozkova
Yelena Lapuga
1500 m M EUN Aleksandr Klimov
Konstantin Kalistratov
Yury Shulga
Igor Zhelezovsky
3000 m W EUN Svetlana Boyko
Svetlana Bazhanova
Lyudmila Prokashova
5000 m W EUN Svetlana Boyko
Lyudmila Prokacheva
Svetlana Bazhanova
5000 m M EUN Bronislav Snetkov
Yevgeny Sanarov
Vadim Sayutin
10000 m M EUN Vadim Sayutin
Bronislav Snetkov
Yevgeny Sanarov
* The list above only shows a selection of Unified Team speed skaters - All possible medalists are included in the list.
This information about Unified Team speed skaters at the Olympic Games is based on the official olympic reports and the Olympian Database
Get it on Google Play English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy