Russian curling players in the Olympic Games

Russian Olympic Athletes in Curling

  Facts about Olympic Curling
Event Athletes
 Curling 2002
Curling W RUS Olga Zharkova
Yana Nekrasova
Anastasiya Skultan
Nkeiruka Yezekh
 Curling 2006
Curling W RUS Yekaterina Galkina
Lyudmila Privivkova
Nkeiruka Yezekh
Olga Zharkova
Yana Nekrasova
 Curling 2010
Curling W RUS Nkeiruka Yezekh
Anna Sidorova
Margarita Fomina
Yekaterina Galkina
Lyudmila Privivkova
 Curling 2014
Curling W RUS Anna Sidorova
Margarita Fomina
Aleksandra Saitova
Yekaterina Galkina
Curling M RUS Aleksey Stukalsky
Aleksandr Kozyrev
Pyotr Dron
Andrey Drozdov
Yevgeny Arkhipov
This information about Russian curling players at the Olympic Games is based on the official olympic reports and the Olympian Database
Get it on Google Play
Facts & Information

All-time Medal Table

Olympic Sports


Nations in the Olympics

Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy