Chinese volleyball players in the Olympic Games

Chinese Olympic Athletes in Volleyball*

  Facts about Olympic Volleyball
Event Athletes
 Volleyball 1984
Volleyball W CHN Lang Ping
Hou Yuzhu
Jiang Ying
Zheng Meizhu
Zhu Ling
Zhou Xiaolan
Liang Yan
Yang Xilan
Li Yanjun
Su Huijuan
Yang Xiaojun
Zhang Rongfang
 Volleyball 1988
Volleyball W CHN Li Guojun
Hou Yuzhu
Jiang Ying
Su Huijuan
Wu Dan
Wang Yajun
Yang Xilan
Zhao Hong
Yang Xiaojun
Li Yueming
Cui Yongmei
Zheng Meizhu
 Volleyball 1996
Volleyball W CHN He Qi
Wang Ziling
Li Yan
Sun Yue
Wang Yi
Cui Yongmei
Liu Xiaoning
Zhu Yunying
Wang Una
Pan Wenli
Wu Yongmei
Lai Yawen
 Volleyball 2000
Beach volley W CHN Rong Chi
Xiong Zi
 Volleyball 2004
Volleyball W CHN Zhou Suhong
Feng Kun
Liu Yanan
Zhang Na
Zhang Ping
Zhang Yuehong
Chen Jing
Yang Hao
Zhao Ruirui
Song Nina
Li Shan
Wang Lina
Beach volley W CHN You Wenhui
Wang Lu
Tian Jia
Wang Fei
 Volleyball 2008
Volleyball W CHN Wei Qiuyue
Yang Hao
Li Yuan
Zhou Suhong
Xue Ming
Ma Yunwen
Feng Kun
Liu Yanan
Zhao Ruirui
Xu Yunli
Zhang Na
Wang Yimei
Volleyball M CHN Shen Qiong
Jiao Shuai
Cui Jianjun
Guo Peng
Bian Hongmin
Ren Qian
Yu Dawei
Jiang Fudong
Yuan Zhi
Shi Hairong
Fang Yingchao
Sui Shengsheng
Beach volley W CHN Xue Chen
Wang Jie
Tian Jia
Zhang Xi
Beach volley M CHN Wu Penggen
Xu Linyin
 Volleyball 2012
Volleyball W CHN Chu Jinling
Ma Yunwen
Zhang Xiangxiang
Zeng Chunlei
Mi Yang
Wei Qiuyue
Xu Yunli
Shan Danna
Zhang Zhilei
Wang Yimei
Yang Junjing
Hui Ruoqi
Beach volley W CHN Zhang Xi
Xue Chen
Beach volley M CHN Wu Penggen
Xu Linyin
 Volleyball 2016
Volleyball W CHN Zhu Ting
Gong Xiangyu
Xu Yunli
Wei Qiuyue
Yan Ni
Lin Li
Yuan Xinyue
Yang Fangxu
Ding Xia
Liu Xiaotong
Hui Ruoqi
Zhang Changning
Beach volley W CHN Wang Fan
Yue Yuan
 Volleyball 2020
Volleyball W CHN 2 Os Zhu Ting
Liu Xiaotong
Yuan Xinyue
Yao Di
Gong Xiangyu
Wang Mengjie
Liu Yanhan
Yan Ni
Zhang Changning
Li Yingying
Ding Xia
Wang Yuanyuan
* The list above only shows a selection of Chinese volleyball players - All possible medalists are included in the list.
This information about Chinese volleyball players at the Olympic Games is based on the official olympic reports and the Olympian Database
Get it on Google Play
Facts & Information

All-time Medal Table

Olympic Sports


Nations in the Olympics

Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy