Dragon Boat at the 2010 Asian Games
Events and Champions

2010 Sorry, your browser does not support inline SVG .

Events

Asian Games Champions

TBR 1000 m W CHN Liu Xuelian
Zhao Yanna
Chen Lulu
Qu Xue
Huang Yi
Liang Ziyu
Zhang Guolong
Cao Lina
Peng Chun
Liang Liping
Liang Zhuanhao
Yu Zhanxin
Wang Lin
Luo Xin
Zhu Songsong
Song Yanbing
Li Jiadai
Xia Shiying
Liu Jia
Lun Jinyi
Zhou Yamin
Cong Linlin
Wu Yongfang
Li Yuanyuan
TBR 1000 m M INA Silo
Abdul Azis
Didin Rusdiana
Spens Stuber Mehue
Dedi Kurniawan Suyatno
John Feter Matulessy
Asnawir
Ikhwan Randi
Marjuki
Ahmad Supriadi
Jaslin
Arifriyadi
Pendrota Putra Kusuma
Erwin David Monim
Andri Sugiarto
Iwan Husin
Alkarmani
Eka Octarianus
Anwar Tarra
Japerry Siregar
Asep Hidayat
Ajurahman
Syarifuddin
Muchlis
TBR 250 m W CHN Zhang Guolong
Cao Lina
Peng Chun
Liang Liping
Liang Zhuanhao
Yu Zhanxin
Wang Lin
Luo Xin
Zhu Songsong
Song Yanbing
Li Jiadai
Xia Shiying
Liu Jia
Lun Jinyi
Zhou Yamin
Cong Linlin
Wu Yongfang
Li Yuanyuan
Liu Xuelian
Zhao Yanna
Chen Lulu
Qu Xue
Huang Yi
Liang Ziyu
TBR 250 m M INA Spens Stuber Mehue
John Feter Matulessy
Ahmad Supriadi
Asnawir
Ikhwan Randi
Marjuki
Jaslin
Andri Sugiarto
Arifriyadi
Pendrota Putra Kusuma
Erwin David Monim
Iwan Husin
Japerry Siregar
Alkarmani
Eka Octarianus
Syarifuddin
Anwar Tarra
Asep Hidayat
Silo
Ajurahman
Muchlis
Dedi Kurniawan Suyatno
Abdul Azis
Didin Rusdiana
TBR 500 m W CHN Peng Chun
Wang Lin
Liang Zhuanhao
Yu Zhanxin
Song Yanbing
Luo Xin
Zhu Songsong
Liu Jia
Li Jiadai
Xia Shiying
Cong Linlin
Lun Jinyi
Zhou Yamin
Li Yuanyuan
Wu Yongfang
Chen Lulu
Liu Xuelian
Zhao Yanna
Huang Yi
Qu Xue
Cao Lina
Liang Ziyu
Zhang Guolong
Liang Liping
TBR 500 m M INA Syarifuddin
Anwar Tarra
Asep Hidayat
Silo
Ajurahman
Muchlis
Dedi Kurniawan Suyatno
Abdul Azis
Didin Rusdiana
Spens Stuber Mehue
John Feter Matulessy
Ahmad Supriadi
Asnawir
Ikhwan Randi
Marjuki
Jaslin
Andri Sugiarto
Arifriyadi
Pendrota Putra Kusuma
Erwin David Monim
Iwan Husin
Japerry Siregar
Alkarmani
Eka Octarianus

Aichi-Nagoya 2026

Asian Games
September 19 - October 4

About Asian Games

Get it on Google Play Event App
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy