Volleyball - Tokyo 1958 - Asian Games

Volleyball at the 1958 Asian Games
Events and Champions

1958 Sorry, your browser does not support inline SVG . Volleyball - events at the 1958 Tokyo Olympics

Events

Olympic Champions

Nine-a-side volleyball M  JPN Nobuo Kasahara
Takamitsu Mizuno
Masami Tachiki
Masaru Tsukamoto
Ryoji Ishizone
Yoshiaki Matsunaga
Masahiro Shigeta
Katsuhito Toyofuku
Yasutaka Matsudaira
Kiyoshi Nishihara
Rikio Takahashi
Mitsuhiro Kobayashi
Ikko Nishida
Yosuke Tajima
Mitsugu Yasuda
Volleyball M JPN Tsutomu Koyama
Motoo Maruya
Nobuhide Sato
Yutaka Demachi
Tadanao Koizumi
Tomoyoshi Sakahashi
Toshio Kawamura
Kaoru Noguchi
Masahiro Yoshida
Masashi Fukagawa
Shoichi Mukai
Yoshikazu Tsuda
* Beta-info: Olympian Database normally hold - as a minimum - all historic medalists in a given event type. This is not yet the case for the Asian Games but we are continually working towards this. All-time champions lists for each event, all-time medal tables in sports or for a nation etc. are therefore incomplete. We have chosen to present what we have at the current time for the interest in for example the list of sports for the recent Asian Games that are already completed.
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy