Volleyball at the 1966 Asian Games
Events and Champions

1966 Sorry, your browser does not support inline SVG .

Events

Asian Games Champions

Volleyball W JPN Takako Iida
Keiko Hama
Sonomi Sakai
Rumiko Igarashi
Yukiyo Kojima
Hisae Matsumoto
Noriko Honda
Nobuko Kishida
Takako Hino
Michiko Ito
Makiko Furukawa
Michiko Saotome
Volleyball M JPN Tadayoshi Yokota
Yuzo Nakamura
Jungo Morita
Teruhisa Moriyama
Isao Koizumi
Masayuki Minami
Takeshi Furukawa
Mamoru Shiragami
Naohiro Ikeda
Kenji Kimura
Katsutoshi Nekoda

Aichi-Nagoya 2026

Asian Games
September 19 - October 4

About Asian Games

Get it on Google Play Event App
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy