Handball W - Handball at the 2023 Hangzhou Asian Games

Handball at the 2023 Asian Games
Women's Handball

2023 Sorry, your browser does not support inline SVG . Handball - Women's Handball in the Asian Games
Medalists - Hangzhou 2023:
Naoko Sahara JPN
Miyako Hatsumi
Yumi Kitahara
Saki Hattori
Chikako Kasai
Atsuko Baba
Kaho Nakayama
Ayaka Ohmatsuzawa
Hikaru Matsumoto
Naho Saito
Natsuki Aizawa
Ayame Okada
Reina Dan
Kana Ozaki
Yuki Yoshidome
Sora Ishikawa
Eunhee Ryu KOR
Eun-joo Shin
Seonhwa Kim
Jiyoung Song
Minseo Kim
Jinhui Jeong
Saeyoung Park
Suyeon Jo
Eunhye Kang
Hyesoo Song
Migyeong Lee
Kyungmin Kang
Eunseo Kang
Yejin Yun
Boeun Gim
Joeun Park
Lei Gong CHN
Yanqun Lin
Haixia Zhang
Xiaoqing Li
Yurou Yang
Chang Lu
Xiuxiu Tian
Chan Liu
Mengxue Zhou
Yunuo Hu
Guisi Zhang
Hongyan Zhuang
Yan Xin
Xuedan Liu
Mengqing Jin
Yuting Liu
Facts - Women's Handball - Hangzhou 2023
 Venue at the 2023 Handball Asian Games Venue: Zhejiang Gongshang University Sports Centre
Schedule for the 2023 Asian Games - Handball - Women's Handball Schedule: Hangzhou time
Sun 24 SepGroup B14:00
Group A16:00
Group B18:00
Mon 25 SepGroup B14:00
Group A16:00
Group B18:00
Wed 27 SepGroup B13:00
Group A15:00
Group A17:00
Group B19:00
Fri 29 SepGroup B14:00
Group A16:00
Group B18:00
Sat 30 SepGroup B14:00
Group A16:00
Group B18:00
Tue 03 OctSemifinal12:00
Semifinal14:00
Thu 05 OctBronze match13:00
Final17:00
Schedule Handball 2023
Team Lineups - Women's Handball - Hangzhou 2023
  Japan
Naoko Sahara
Miyako Hatsumi
Yumi Kitahara
Saki Hattori
Chikako Kasai
Atsuko Baba
Kaho Nakayama
Ayaka Ohmatsuzawa
Hikaru Matsumoto
Naho Saito
Natsuki Aizawa
Ayame Okada
Reina Dan
Kana Ozaki
Yuki Yoshidome
Sora Ishikawa
  South Korea
Ryu Eunhee
Shin Eun-joo
Kim Seonhwa
Song Jiyoung
Kim Minseo
Jeong Jinhui
Park Saeyoung
Jo Suyeon
Kang Eunhye
Song Hyesoo
Lee Migyeong
Kang Kyungmin
Kang Eunseo
Yun Yejin
Gim Boeun
Park Joeun
  China
Gong Lei
Lin Yanqun
Zhang Haixia
Li Xiaoqing
Yang Yurou
Lu Chang
Tian Xiuxiu
Liu Chan
Zhou Mengxue
Hu Yunuo
Zhang Guisi
Zhuang Hongyan
Xin Yan
Liu Xuedan
Jin Mengqing
Liu Yuting

Aichi-Nagoya 2026

Asian Games
September 19 - October 4

About Asian Games

Get it on Google Play Event App
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy