Basketball W - Basketball at the 2006 Doha Asian Games

Basketball at the 2006 Asian Games
Women's Basketball

2006 Sorry, your browser does not support inline SVG . Basketball - Women's Basketball in the Asian Games
Medalists - Doha 2006:
Xiaoyun Song CHN
Lan Bian
Wei Zhang
Lijie Miao
Feifei Sui
Xiaoli Chen
Dan Liu
Xiaoni Zhang
Nan Chen
Lei Ren
Guang Jia
Xiao Ji
Yi-feng Chen TPE
Wei-chuan Chien
Feng-chun Chiang
Chieh-ping Sun
Jui-yu Lan
Yung-hsu Chu
Chi Wen
Hui-yun Cheng
Hui-mei Lin
Chi-wen Lin
Wan-ting Li
Chun-yi Liu
Asami Yoshida JPN
Yuko Oga
Hiromi Suwa
Emi Isoyama
Yuki Morimoto
Yuka Watanabe
Noriko Sakakibara
Akino Nakagawa
Ryoko Utsumi
Eriko Hata
Kumiko Yamada
Facts - Women's Basketball - Doha 2006
 Venue at the 2006 Basketball Asian Games Venue: Basketball Indoor Hall
Teams in the 2006 Basketball Asian Games - Women's Basketball Participants: 6 teams participated in the event.

Team Lineups - Women's Basketball - Doha 2006
  China
Song Xiaoyun
Bian Lan
Zhang Wei
Miao Lijie
Sui Feifei
Chen Xiaoli
Liu Dan
Zhang Xiaoni
Chen Nan
Ren Lei
Jia Guang
Ji Xiao
  Taiwan
Chen Yi-feng
Chien Wei-chuan
Chiang Feng-chun
Sun Chieh-ping
Lan Jui-yu
Chu Yung-hsu
Wen Chi
Cheng Hui-yun
Lin Hui-mei
Lin Chi-wen
Li Wan-ting
Liu Chun-yi
  Japan
Asami Yoshida
Yuko Oga
Hiromi Suwa
Emi Isoyama
Yuki Morimoto
Yuka Watanabe
Noriko Sakakibara
Akino Nakagawa
Ryoko Utsumi
Eriko Hata
Kumiko Yamada

Aichi-Nagoya 2026

Asian Games
September 19 - October 4

About Asian Games

Get it on Google Play Event App
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy