Women's Team Asian Games Synchronized Swimming Champions

Synchronized Swimming - Asian Games
Women's Team Champions

Team - Synchronized Swimming at the Olympic Games
Asian Games Champions Team W
Jakarta 2018CHNFeng Yu
Wang Qianyi
Liang Xinping
Chang Hao
Wang Liuyi
Guo Li
Xiao Yanning
Yin Chengxin
Incheon 2014CHNSun Yijing
Guo Li
Liang Xinping
Chen Xiaojun
Zeng Zhen
Gu Xiao
Yu Lele
Li Xiaolu
Tang Mengni
Sun Wenyan
Guangzhou 2010CHNSun Wenyan
Luo Xi
Chang Si
Jiang Tingting
Wu Yiwen
Liu Ou
Yu Lele
Huang Xuechen
Chen Xiaojun
Jiang Wenwen
Doha 2006CHNZhu Zheng
Liu Ou
Wang Na
Jiang Tingting
Wu Yiwen
Gu Beibei
Sun Qiuting
Zhang Xiaohuan
Jiang Wenwen
* Beta-info: Olympian Database normally hold - as a minimum - all historic medalists in a given event type. This is not yet the case for the Asian Games but we are continually working towards this. All-time champions lists for each event, all-time medal tables in sports or for a nation etc. are therefore incomplete. We have chosen to present what we have at the current time for the interest in for example the list of sports for the recent Asian Games that are already completed.
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy