Sovjetiske deltagere ved Nordisk Ski VM i Squaw Valley 1960

Soviet athletes at the Squaw Valley 1960 World Championships*

  Facts om Sovjetunionen ved OL i Squaw Valley 1960 width=

Disciplin

Deltagere

 Langrend
10 km K URS Lyubov Baranova
Maria Gusakova
Radya Yeroshina
3x5 km K URS Lyubov Babanova
Maria Gusakova
Radya Yeroshina
4x10 km M URS Aleksey Kuznetsov
Nikolay Anikin
Anatoly Shelyukhin
Gennady Vaganov
30 km M URS Nikolay Anikin
* The list of Soviet athletes in the 1960 Nordic Ski World Championships is not yet complete
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy