Cross Country World Champions & Events - Vysoke Tatry 1970

Cross Country at the 1970 Nordic Worlds
Events and Champions

1970 Sorry, your browser does not support inline SVG .

Events

World Champions

10 km W  URS Alevtina Olunina
15 km M SWE Lars-Göran Åslund
30 km M URS Vyacheslav Vedenine
3x5 km W URS Nina Baldycheva
Alevtina Olunina
Galina Kulakova
4x10 km M URS Valery Tarakanov
Vladimir Voronkov
Vyacheslav Vedenine
Fedor Simashev
5 km W URS Galina Kulakova
50 km M FIN Kalevi Oikarainen
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy