Ukrainian athletes in the Lillehammer 1994 Olympics

Ukrainian athletes at the Lillehammer 1994 Olympics*

  Facts about Ukraineat the Lillehammer 1994 Olympics width=

Event

Athletes

 Alpine Skiing
Downhill W UKR Olha Lohinova
Khrystyna Podrushna
Alpine combined W UKR Khrystyna Podrushna
Olha Lohinova
 Biathlon
7,5 km W UKR Olena Zubrilova
Valentyna Tserbe
Maryna Skolota
10 km M UKR Toras Dolniy
Ivan Maksymov
Valentyn Dzhima
15 km W UKR Olena Petrova
Nadiya Bilova
Olena Zubrilova
20 km M UKR Roman Zvonkov
Toras Dolniy
Vitaly Mohylenko
 Bobsleigh
Two-man M UKR Oleksandr Bortiuk
Oleksiy Zhukov
 Cross Country
5 km W UKR Irina Taranenko
15 km W UKR Irina Taranenko
30 km W UKR Irina Taranenko
 Figure Skating
Individual W UKR Oksana Baiul
Lyudmyla Ivanova
Yelena Liashenko
Individual M UKR Victor Petrenko
Ice dancing  UKR Oleksandr Sosnenko
Iryna Romanova
Svitlana Chernikova
Ihor Yaroshenko
 Freestyle Skiing
Aerials W UKR Yulia Rakovich
Natalija Sherstnyova
Inna Paliyenko
Aerials M UKR Serhiy But
 Luge
Singles W UKR Natalya Yakushenko
Doubles M UKR Andriy Mukhin
Ihor Urbanskiy
 Speed Skating
500 m M UKR Oleg Kostromitin
1000 m M UKR Oleg Kostromitin
1500 m M UKR Yuriy Shulha
5000 m M UKR Yury Shulga
* The list of Ukrainian athletes in the 1994 Olympic Games is not yet complete
This information about Ukrainian athletes in the Olympic Winter Games in Lillehammer 1994 is based on the official olympic reports and Olympian Database
Get it on Google Play
Facts & Information

All-time Medal Table

Olympic Sports


Nations in the Olympics

Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy