Olympic Volleyball - Moscow 1980 volleyball champions & events

Volleyball at the 1980 Olympics
Events and Champions

Volleyball - events at the 1980 Moscow Olympics  Volleyball at the 1980 Moscow Olympic Games

Events

Olympic Champions

Volleyball W  URS Natalya Razumova
Yelena Andreyuk
Svetlana Badulina
Nadezhda Radzevich
Larisa Pavlova
Svetlana Nikishina
Yelena Akhaminova
Lyubov Kozyreva
Lyudmila Chernyshova
Olga Solovova
Irina Makogonova
Lidiya Loginova
Volleyball M URS Vladimir Dorokhov
Aleksandr Savin
Valery Krivov
Vyacheslav Zaitsev
Vladimir Chernyshev
Fedir Lashchenov
Vladimir Kondra
Oleg Molyboga
Aleksandr Yermilov
Pavels Selivanovs
Yuri Panchenko
Viljar Loor
These facts about olympic Volleyball and the Moscow 1980 Volleyball events are based on the official olympic reports and the Olympian Database
Get it on Google Play
Facts & Information

All-time Medal Table

Olympic Sports


Nations in the Olympics

Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy