Olympic Volleyball - Moscow 1980 volleyball champions & events

Volleyball at the 1980 Olympics
Events and Champions

Volleyball - events at the 1980 Moscow Olympics  Volleyball at the 1980 Moscow Olympic Games

Events

Olympic Champions

Volleyball W  URS Yelena Andreyuk
Lidiya Loginova
Larisa Pavlova
Svetlana Badulina
Yelena Akhaminova
Svetlana Nikishina
Irina Makogonova
Olga Solovova
Lyubov Kozyreva
Natalya Razumova
Lyudmila Chernyshova
Nadezhda Radzevich
Volleyball M URS Vladimir Kondra
Vladimir Chernyshev
Vyacheslav Zaitsev
Valery Krivov
Viljar Loor
Fedir Lashchenov
Pavels Selivanovs
Oleg Molyboga
Vladimir Dorokhov
Yuri Panchenko
Aleksandr Yermilov
Aleksandr Savin
Get it on Google Play
Facts & Information

All-time Medal Table

Olympic Sports


Nations in the Olympics

Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy