Japanese Olympic Medalists - list of medalists from Japan

List of Japanese Medalists in the Olympic Games

Athlete

Gold Silver Bronze Total
1. Sawao Kato
(Gymnastics)
8 3 1 12
2. Akinori Nakayama
(Gymnastics)
6 2 2 10
3. Takashi Ono
(Gymnastics)
5 4 4 13
4. Yukio Endo
(Gymnastics)
5 2 0 7
5. Mitsuo Tsukahara
(Gymnastics)
5 1 3 9
6. Kosuke Kitajima
(Swimming)
4 1 2 7
7. Kaori Icho
(Wrestling)
4 0 0 4
8. Kohei Uchimura
(Gymnastics)
3 4 0 7
9. Eizo Kenmutso
(Gymnastics)
3 3 3 9
10. Saori Yoshida
(Wrestling)
3 1 0 4
11. Tadahiro Nomura
(Judo)
3 0 0 3
12. Miho Takagi
(Speed Skating)
2 4 1 7
13. Shuji Tsurumi
(Gymnastics)
2 3 1 6
14. Nobuyuki Aihara
(Gymnastics)
2 2 0 4
15. Koji Gushiken
(Gymnastics)
2 1 2 5
16. Daiki Hashimoto
(Gymnastics)
2 1 0 3
  - Shohei Ono
(Judo)
2 1 0 3
  - Yoshinobu Miyake
(Weightlifting)
2 1 0 3
  - Kazuyoshi Funaki
(Ski Jumping)
2 1 0 3
  - Masanori Yusa
(Swimming)
2 1 0 3
  - Takanori Kono
(Nordic Combined)
2 1 0 3
  - Nana Takagi
(Speed Skating)
2 1 0 3
23. Yukiko Ueno
(Softball)
2 0 1 3
  - Eri Yamada
(Softball)
2 0 1 3
25. Ayumi Tanimoto
(Judo)
2 0 0 2
  - Hanuhiro Yamashita
(Gymnastics)
2 0 0 2
  - Masae Ueno
(Judo)
2 0 0 2
  - Takuji Hayata
(Gymnastics)
2 0 0 2
  - Takashi Mitsukuri
(Gymnastics)
2 0 0 2
  - Kenji Ogiwara
(Nordic Combined)
2 0 0 2
  - Yuzuru Hanyu
(Figure Skating)
2 0 0 2
  - Masato Uchishiba
(Judo)
2 0 0 2
  - Yoshiyuki Tsuruta
(Swimming)
2 0 0 2
  - Yasuji Miyazaki
(Swimming)
2 0 0 2
  - Yukiyo Mine
(Softball)
2 0 0 2
  - Hitoshi Saito
(Judo)
2 0 0 2
  - Yui Ohashi
(Swimming)
2 0 0 2
  - Risako Kawai
(Wrestling)
2 0 0 2
  - Yojiro Uetake
(Wrestling)
2 0 0 2
40. Masao Takemoto
(Gymnastics)
1 3 3 7
41. Ryoko Tamura
(Judo)
1 2 0 3
  - Hiroyuki Tomita
(Gymnastics)
1 2 0 3
  - Ayumu Hirano
(Snowboard)
1 2 0 3
  - Nao Kodaira
(Speed Skating)
1 2 0 3
45. Kosuke Hagino
(Swimming)
1 1 2 4
  - Mima Ito
(Table Tennis)
1 1 2 4
  - Shigeru Kasamatsu
(Gymnastics)
1 1 2 4
  - Jun Mizutani
(Table Tennis)
1 1 2 4
49. Hiroyasu Shimizu
(Speed Skating)
1 1 1 3
  - Masayuki Minami
(Volleyball)
1 1 1 3
  - Takehiro Kashima
(Gymnastics)
1 1 1 3
  - Shinji Morisue
(Gymnastics)
1 1 1 3
  - Masahiko Harada
(Ski Jumping)
1 1 1 3
54. Yusuke Tanaka
(Gymnastics)
1 1 0 2
  - Toshihiko Koga
(Judo)
1 1 0 2
  - Ryoyu Kobayashi
(Ski Jumping)
1 1 0 2
  - Takanobu Okabe
(Ski Jumping)
1 1 0 2
  - Takako Shirai
(Volleyball)
1 1 0 2
  - Kenji Shimaoka
(Volleyball)
1 1 0 2
  - Katsumi Matsumura
(Volleyball)
1 1 0 2
  - Maki Tsukada
(Judo)
1 1 0 2
  - Kenji Kimura
(Volleyball)
1 1 0 2
  - Akira Sone
(Judo)
1 1 0 2
  - Hideko Maehata
(Swimming)
1 1 0 2
  - Aaron Wolf
(Judo)
1 1 0 2
  - Jungo Morita
(Volleyball)
1 1 0 2
  - Ryohei Kato
(Gymnastics)
1 1 0 2
  - Atsuji Miyahara
(Wrestling)
1 1 0 2
  - Tadayoshi Yokota
(Volleyball)
1 1 0 2
  - Koji Yamamuro
(Gymnastics)
1 1 0 2
  - Ayano Sato
(Speed Skating)
1 1 0 2
  - Takako Lida
(Volleyball)
1 1 0 2
  - Seiji Oko
(Volleyball)
1 1 0 2
  - Chizuru Arai
(Judo)
1 1 0 2
75. Koji Murofushi
(Athletics)
1 0 1 2
  - Naoto Tajima
(Athletics)
1 0 1 2
  - Rie Sato
(Softball)
1 0 1 2
  - Masaji Kiyokawa
(Swimming)
1 0 1 2
  - Kaori Matsumoto
(Judo)
1 0 1 2
  - Kenzo Shirai
(Gymnastics)
1 0 1 2
  - Masumi Mishina
(Softball)
1 0 1 2
  - Shigeo Arai
(Swimming)
1 0 1 2
  - Yuji Takada
(Wrestling)
1 0 1 2
  - Hiroko Sakai
(Softball)
1 0 1 2
  - Yuzo Nakamura
(Volleyball)
1 0 1 2
  - Isao Yoneda
(Gymnastics)
1 0 1 2
  - Nobutaka Taguchi
(Swimming)
1 0 1 2
  - Ryoko Tani
(Judo)
1 0 1 2
  - Emi Inui
(Softball)
1 0 1 2
  - Shinji Hosokawa
(Judo)
1 0 1 2
  - Tae Satoya
(Freestyle Skiing)
1 0 1 2
  - Chuhei Nambu
(Athletics)
1 0 1 2
  - Takanori Nagase
(Judo)
1 0 1 2
  - Takeshi Kato
(Gymnastics)
1 0 1 2
  - Hiroshi Kajiyama
(Gymnastics)
1 0 1 2
  - Naohisa Takato
(Judo)
1 0 1 2
97. Noriko Matsuda
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Kiyohara Nayu
(Softball)
1 0 0 1
  - Hisakichi Toyoda
(Swimming)
1 0 0 1
  - Kenzo Nakamura
(Judo)
1 0 0 1
  - Tetsuo Sate
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Hitomi Kawabata
(Softball)
1 0 0 1
  - Ryutaro Umeno
(Baseball)
1 0 0 1
  - Osamu Watanabe
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Kusuo Kitamura
(Swimming)
1 0 0 1
  - Haruka Tachimoto
(Judo)
1 0 0 1
  - Sena Irie
(Boxing)
1 0 0 1
  - Hiroya Saito
(Ski Jumping)
1 0 0 1
  - Satoko Mabuchi
(Softball)
1 0 0 1
  - Yoshinobu Yamamoto
(Baseball)
1 0 0 1
  - Juri Yokoyama
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Mitsuru Sato
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Uta Abe
(Judo)
1 0 0 1
  - Misaki Matsutomo
(Badminton)
1 0 0 1
  - Masaaki Kaneko
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Yoko Shinozaki
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Shizuka Arakawa
(Figure Skating)
1 0 0 1
  - Munetaka Murakami
(Baseball)
1 0 0 1
  - Satoru Uyama
(Fencing)
1 0 0 1
  - Noboru Terada
(Swimming)
1 0 0 1
  - Kiyomi Kato
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Atsumi Mana
(Softball)
1 0 0 1
  - Takehide Nakatani
(Judo)
1 0 0 1
  - Mayu Mukaida
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Haruki Uemura
(Judo)
1 0 0 1
  - Masae Kasai
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Sachiko Ito
(Softball)
1 0 0 1
  - Hidehiko Yoshida
(Judo)
1 0 0 1
  - Yamato Fujita
(Softball)
1 0 0 1
  - Takuya Kai
(Baseball)
1 0 0 1
  - Hisato Igarashi
(Gymnastics)
1 0 0 1
  - Masahiro Tanaka
(Baseball)
1 0 0 1
  - Mashu Baker
(Judo)
1 0 0 1
  - Yasuaki Yamasaki
(Baseball)
1 0 0 1
  - Rie Kaneto
(Swimming)
1 0 0 1
  - Hifumi Abe
(Judo)
1 0 0 1
  - Takeichi Nishi
(Equestrian)
1 0 0 1
  - Ayaka Takahashi
(Badminton)
1 0 0 1
  - Setsuko Sasaki
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Hisashi Mizutori
(Gymnastics)
1 0 0 1
  - Kensuke Kondo
(Baseball)
1 0 0 1
  - Masaru Yamada
(Fencing)
1 0 0 1
  - Shohachi Ishii
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Ai Shibata
(Swimming)
1 0 0 1
  - Yuko Arakida
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Miho Naito
(Softball)
1 0 0 1
  - Isao Okano
(Judo)
1 0 0 1
  - Mizuki Noguchi
(Athletics)
1 0 0 1
  - Eri Tosaka
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Reiichi Mikata
(Nordic Combined)
1 0 0 1
  - Kiyomi Kato
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Emiko Miyamoto
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Mika Someya
(Softball)
1 0 0 1
  - Tetsuto Yamada
(Baseball)
1 0 0 1
  - Ayaka Kikuchi
(Speed Skating)
1 0 0 1
  - Yoshiyuki Matsuoka
(Judo)
1 0 0 1
  - Shun Fujimoto
(Gymnastics)
1 0 0 1
  - Mikio Oda
(Athletics)
1 0 0 1
  - Takao Kawaguchi
(Judo)
1 0 0 1
  - Keiji Suzuki
(Judo)
1 0 0 1
  - Kazuyasu Minobe
(Fencing)
1 0 0 1
  - Jiichiro Date
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Megu Hirose
(Softball)
1 0 0 1
  - Sakura Yosozumi
(Skateboarding)
1 0 0 1
  - Ryoji Kuribayashi
(Baseball)
1 0 0 1
  - Momiji Nishiya
(Skateboarding)
1 0 0 1
  - Kitei Son
(Athletics)
1 0 0 1
  - Takeo Kamachi
(Shooting)
1 0 0 1
  - Yoko Fujimoto
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Daisuke Nakano
(Gymnastics)
1 0 0 1
  - Yuki Yanagita
(Baseball)
1 0 0 1
  - Shori Hamada
(Judo)
1 0 0 1
  - Katsuko Kanesaka
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Yu Yamanoto
(Softball)
1 0 0 1
  - Isao Inokuma
(Judo)
1 0 0 1
  - Sara Dosho
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Ryota Murata
(Boxing)
1 0 0 1
  - Hideaki Yanagida
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Kinuko Tanida
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Naho Emoto
(Softball)
1 0 0 1
  - Tomoyuki Sugano
(Baseball)
1 0 0 1
  - Sosuke Genda
(Baseball)
1 0 0 1
  - Teruichi Okamura
(Gymnastics)
1 0 0 1
  - Toyokazu Nomura
(Judo)
1 0 0 1
  - Yukako Kawai
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Yuko Emoto
(Judo)
1 0 0 1
  - Yoshihide Fukao
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Saki Yamazaki
(Softball)
1 0 0 1
  - Yudai Ohno
(Baseball)
1 0 0 1
  - Takao Sakurai
(Boxing)
1 0 0 1
  - Tsutomu Hanahara
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Masako Kondo
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Naoya Tsukahara
(Gymnastics)
1 0 0 1
  - Ryoya Kurihara
(Baseball)
1 0 0 1
  - Takafumi Nishitani
(Short Track)
1 0 0 1
  - Mayumi Aoki
(Swimming)
1 0 0 1
  - Ayumi Karino
(Softball)
1 0 0 1
  - Shozo Sasahara
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Tetsuo Hamuro
(Swimming)
1 0 0 1
  - Mariko Yoshida
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Sayaka Mori
(Softball)
1 0 0 1
  - Naoko Takahashi
(Athletics)
1 0 0 1
  - Hitomi Obara
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Yuriko Handa
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Koyo Aoyagi
(Baseball)
1 0 0 1
  - Hideto Asamura
(Baseball)
1 0 0 1
  - Shinobu Sekine
(Judo)
1 0 0 1
  - Ishii Satoshi
(Judo)
1 0 0 1
  - Masaru Furukawa
(Swimming)
1 0 0 1
  - Mariko Okamoto
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Nozomi Goto
(Softball)
1 0 0 1
  - Shigeo Sugiura
(Swimming)
1 0 0 1
  - Isamu Sonoda
(Judo)
1 0 0 1
  - Yasuhiro Noguchi
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Yuka Ichiguchi
(Softball)
1 0 0 1
  - Masaharu Taguchi
(Swimming)
1 0 0 1
  - Kota Nakagawa
(Baseball)
1 0 0 1
  - Kyoko Iwasaki
(Swimming)
1 0 0 1
  - Masamitsu Ichiguchi
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Masataka Yoshida
(Baseball)
1 0 0 1
  - Hideaki Tomiyama
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Rei Nishiyama
(Softball)
1 0 0 1
  - Ryo Kiyuna
(Karate)
1 0 0 1
  - Suguru Iwazaki
(Baseball)
1 0 0 1
  - Shoko Takayanagi
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Makoto Takimoto
(Judo)
1 0 0 1
  - Takuto Otoguro
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Masashi Abe
(Nordic Combined)
1 0 0 1
  - Shigeo Nakata
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Yoshiko Matsumura
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Ryosuke Kikuchi
(Baseball)
1 0 0 1
  - Koki Kano
(Fencing)
1 0 0 1
  - Echiko Maeda
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Yuka Izuma
(Softball)
1 0 0 1
  - Yasuhiro Yamashita
(Judo)
1 0 0 1
  - Takashi Yokoyama
(Swimming)
1 0 0 1
  - Kazuhiro Ninomiya
(Judo)
1 0 0 1
  - Tetsuo Nishimoto
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Motoka Fujimoto
(Softball)
1 0 0 1
  - Nodoka Harada
(Softball)
1 0 0 1
  - Kaima Taira
(Baseball)
1 0 0 1
  - Yukio Kasaya
(Ski Jumping)
1 0 0 1
  - Daichi Suzuki
(Swimming)
1 0 0 1
  - Tatsuhiro Yonemitsu
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Yoshikatsu Yoshida
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Ayano Shibuko
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Noriko Anno
(Judo)
1 0 0 1
  - Seiya Suzuki
(Baseball)
1 0 0 1
  - Mitsuo Ikeda
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Masato Morishita
(Baseball)
1 0 0 1
  - Hiromi Yano
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Kosei Inoue
(Judo)
1 0 0 1
  - Takashi Kobayashi
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Yuto Horigome
(Skateboarding)
1 0 0 1
  - Yui Susaki
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Sata Isobe
(Volleyball)
1 0 0 1
  - Hayato Sakamoto
(Baseball)
1 0 0 1
  - Munji Munemura
(Wrestling)
1 0 0 1
  - Katsutoshi Nekoda
(Volleyball)
1 0 0 1
260. Tsuyoshi Yamanaka
(Swimming)
0 4 1 5
  - Miya Tachibana
(Synchronized Swimming)
0 4 1 5
  - Miho Takeda
(Synchronized Swimming)
0 4 1 5
263. Akito Watabe
(Nordic Combined)
0 2 2 4
264. Ryosuke Irie
(Swimming)
0 2 1 3
  - Noriaki Kasai
(Ski Jumping)
0 2 1 3
  - Masami Kubota
(Gymnastics)
0 2 1 3
  - Kasumi Ishikawa
(Table Tennis)
0 2 1 3
268. Hiroshi Suzuki
(Swimming)
0 2 0 2
  - Sumie Oinuma
(Volleyball)
0 2 0 2
  - Akira Ota
(Wrestling)
0 2 0 2
  - Keiko Hama
(Volleyball)
0 2 0 2
  - Toyoko Iwahara
(Volleyball)
0 2 0 2
  - Juri Tatsumi
(Synchronized Swimming)
0 2 0 2
  - Ichiya Kumagae
(Tennis)
0 2 0 2
  - Yoko Yoneda
(Synchronized Swimming)
0 2 0 2
  - Yuki Ota
(Fencing)
0 2 0 2
  - Yoko Tanabe
(Judo)
0 2 0 2
  - Shuhei Nishida
(Athletics)
0 2 0 2
  - Chiharu Icho
(Wrestling)
0 2 0 2
280. Yukio Iketani
(Gymnastics)
0 1 3 4
  - Takeshi Matsuda
(Swimming)
0 1 3 4
282. Satomi Suzuki
(Swimming)
0 1 2 3
  - Shoma Uno
(Figure Skating)
0 1 2 3
  - Takaharu Furukawa
(Archery)
0 1 2 3
285. Shozo Makino
(Swimming)
0 1 1 2
  - Tsukasa Yoshida
(Judo)
0 1 1 2
  - Emiko Suzuki
(Synchronized Swimming)
0 1 1 2
  - Masanori Sugiura
(Baseball)
0 1 1 2
  - Nobuyuki Kajitani
(Gymnastics)
0 1 1 2
  - Yuma Kagiyama
(Figure Skating)
0 1 1 2
  - Yurika Yoshida
(Curling)
0 1 1 2
  - Kosei Akaishi
(Wrestling)
0 1 1 2
  - Noriko Yamaji
(Softball)
0 1 1 2
  - Rei Jimbo
(Synchronized Swimming)
0 1 1 2
  - Yoshitomo Tani
(Baseball)
0 1 1 2
  - Chinami Yoshida
(Curling)
0 1 1 2
  - Yoshihiko Osaki
(Swimming)
0 1 1 2
  - Reika Utsugi
(Softball)
0 1 1 2
  - Katsuo Takaishi
(Swimming)
0 1 1 2
  - Emi Naito
(Softball)
0 1 1 2
The list of Japanese medalists at the Olympics is based on the official Olympic reports and Olympian Database
Get it on Google Play English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy